• Informacja o rozpoczęciu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

  2024-06-29 12:45:26

  LSR2023-2027

   
  Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2023-2027, to dokument opracowany przy współudziale z lokalną społecznością powiatu braniewskiego oraz gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko.
   
  Strategia określa główne kierunki rozwoju obszaru, na którym będzie wdrażana, a pozyskane blisko 10 mln złotych na jej realizacje z pewnością pozwoli na rozwój potencjału społecznego oraz świadomego osiągania celów.  
  Odpowiedzialność za skuteczność wdrażania LSR w obecnej perspektywie finansowej przyjęła Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” z siedzibą we Fromborku, która pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej planuje przeprowadzić już w październiku tego roku. Potencjalne przedsięwzięcia podzielone zostały na inwestycyjne, które w zamierzeniu poprawią dostęp do małej infrastruktury publicznej oraz do usług dla lokalnej społeczności. 
  W ramach planowanych naborów mieszkańcy Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej będą mogli również ubiegać się o wsparcie na podejmowanie własnych działalności gospodarczych lub rozwój już istniejących przedsiębiorstw, a rolnicy posiadający małe gospodarstwa rolne swoich szans mogą upatrywać w gospodarstwach agroturystycznych lub spróbować sił tworząc zagrody edukacyjne.
  Lokalna Strategia Rozwoju zakłada także realizacje zadań edukacyjnych kształtujących świadomość obywatelską i ekologiczną uwzględniając przy tym seniorów, ludzi młodych oraz osoby w niekorzystnej sytuacji.
  Więcej informacji na temat programu LEADER  i działalności LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” oraz rozpoczęcia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju można uzyskać w siedzibie Biura Zarządu we Fromborku przy ul. Pocztowej 9 lub pod nr tel. 55 231 12 52


  Materiał opracowała LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”,
  w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
  Instytucja zarządzająca PS WPR 2023-2027 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Spacer z Lokalną Strategią Rozwoju

  2024-06-28 13:29:54

  kopernik

   
  Spacer z Lokalną Strategią Rozwoju, to wydarzenie w ramach kampanii informacyjnej, realizowanej przez LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, podczas którego mieszkańcy naszego obszaru mogą zdobyć wiedzę na temat rozpoczętej realizacji wdrażania LSR na lata 2023-2027.
   
  W najbliższą sobotę 29 czerwca 2024 r., zapraszamy do Fromborka, gdzie przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania podczas spaceru po „Grodzie Kopernika” opowiedzą o celach, przedsięwzięciach, a przede wszystkim możliwościach wynikających z realizacji założeń tego dokumentu.
  Dlatego wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w spacerze, który rozpoczniemy od Wzgórza Katedralnego o godz. 10:00.  

 • LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości.

  2024-06-28 11:56:11

  konferencja leader

   
  W ubiegłym tygodniu w Zakopanem przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” uczestniczyli w konferencji pn. „LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości” organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Krajowej Siei Obszarów Wiejskich. 

   
  Uczestnicy konferencji zdobyli wiedzę na temat możliwości jakie niesie za sobą inicjatywa LEADER a także podzielili się własnymi doświadczeniami oraz pomysłami na działania w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej. 
  W trakcje konferencji odbyła się promocja działalności Lokalnych Grup Działania z obszaru całej Polski. Na przygotowanych stoiskach znajdowało się wiele ciekawych opracowań, materiałów i gadżetów promocyjnych dotyczących LGD oraz Samorządów Województw.  
  Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko prezentujące walory Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej.
   
 • Wsparcie na zakup drzew i krzewów miododajnych.

  2024-06-27 12:13:00

  PRAWIE 200 TYS. ZŁ. W FORMIE DOTACJI CELOWEJ TRAFI DO 24 GMIN Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. TO EFEKT ROZSTRZYGNIĘTEGO KONKURSU „SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW MIODODAJNYCH, JAKO SPOSÓB NA OCHRONĘ BIORÓŻNORODNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W TROSCE O OWADY ZAPYLAJĄCE” ORGANIZOWANEGO PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA.
   
  Dzięki tym środkom powstaną skwery, alejki oraz zielone wyspy, które służyć będą jako pożytek dla owadów zapylających, jak również jako miejsca odpoczynku dla mieszkańców naszego województwa - mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński.

  Warto przypomnieć, że drzewa odgrywają bardzo ważną rolę w przyrodzie, a hektar lasu liściastego może zapewniać dobowe zapotrzebowanie na tlen dla ponad 2,5 tys. ludzi.

  Zarówno drzewa jaki i krzewy obniżają również temperatury podczas dokuczliwych upałów przez ocienianie i ewapotranspirację czyli wyparowywanie wody przez liście.

  Ponadto oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, uwalniają substancje lotne o właściwościach bakteriobójczych, a także przynoszą korzyści dla gospodarki wodnej, chroniąc przed powodziami oraz filtrując wody podziemne oczyszczają je z metali ciężkich i innych szkodliwych składników.
   
  więcej informacji na stronie: warmia.mazury.pl  
 • Podsumowanie wdrażania LSR 2014-2023

  2024-06-26 12:53:26

  logotypy programu PROW 2014-2020

   
  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w 2016 roku pozyskała środki finansowe umożliwiające  realizację szeregu przedsięwzięć wzmacniających rozwój obszaru powiatu braniewskiego oraz gmin Milejewo, Młynary i Tolkmicko.

   
  W tym czasie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju udało się zrealizować wiele ciekawych projektów, które powstały we współudziale z lokalną społecznością.
  Dzięki możliwościom wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tworzono nowe działalności gospodarcze, rozwijano  istniejące przedsiębiorstwa, a lokalne samorządy chętnie sięgały po wsparcie na realizację projektów infrastrukturalnych.
  Dzięki dobrze zaplanowanym i zrealizowanym zadaniom nastąpił zauważalny wzrost zainteresowania krainą Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej, która posiada ogromny potencjał turystyczny i możliwości rozwoju. 
  Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania samych mieszkańców, którzy w sposób szczególny dbają o dziedzictwo lokalne zrzeszając się przy tym w różnych organizacjach społecznych i podejmując współpracę z Lokalną Grupą Działania.
  Kończący się okres programowy, to czas bogatych doświadczeń, dobrze wykorzystanych możliwości i szans na otwierającą się nową perspektywę finansową.


   
  Materiał opracowany przez Biuro Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.  Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   
   
  wprowadził: administrator 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL