• Projekt aktualizacji LSR - konsultacje

  2021-08-27 15:15:05

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z procedowaną zmianą  Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, w ramach której LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” ubiega  się o zwiększenie budżetu działania LEADER oraz potrzebą złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zaktualizowanej pełnej treści Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do konsultacji przedmiotowego dokumentu.


  Ewentualne uwagi można wnosić do Biura Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i wysoczyzny Elbląskiej do dnia 02.09.2021r.(czwartek) do godziny 12:00.

  projekt aktualozacji Lokalnej Strategii Rozwoju

   

  Edycja:   W związku z dostrzeżeniem oczywistej omyłki  w treści „Planu działania” dot. waluty planowanego wsparcia wyrażonej w PLN, Biuro Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje, że wartości te winny być wykazane w walucie Euro.


  Treść dokumentu z poprawioną omyłką oczywistą.

  wprowadził: administrator

 • Zapytanie ofertowe - urządzenie wielofunkcyjne

  2021-06-22 16:54:16

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w związku z realizacją zadań w ramach poddziałania 19.4 „wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania polegającego na dostawie laserowego urządzenia wielofunkcyjnego w ilości 1 szt. wg poniższego zapytania:

   

  zapytanie ofertowe

 • zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy

  2021-06-22 16:46:41

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w związku z realizacją zadań w ramach poddziałania 19.4 „wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania polegającego na dostawie sprzętu komputerowego w ilości 1 szt. w/g poniższego zapytania:

   

  zapytanie ofertowe

 • Obsługa interesantów LGD w formie bezpośredniej czasowo zawieszona!!!

  2021-03-25 17:28:16

  UWAGA!!!
  W związku z trwającym stanem epidemii na terenie całego kraju, oraz rekordowym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2,  w poczuciu troski o bezpieczeństwo naszych beneficjentów i wnioskodawców, z dniem dzisiejszym zawieszam obsługę interesantów w formie bezpośredniej.
  Wyjątek stanowić będą sprawy pilne, związane z realizacją warunków czynnych umów podpisanych z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ważne sprawy dot. oceny wniosków o przyznanie pomocy finansowej, złożonych  w ramach zakończonych naborów.
  Powyższe możliwe będzie, wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty oraz odbywać się będzie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego.
  Pracownicy biura LGD, nadal pozostają do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji teleinformatycznej.

  Dyrektor Biura Zarządu
  Bartłomiej Zięba
 • Wyniki oceny wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach LSR

  2021-03-06 10:09:52

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Biuro Zarządu LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" informuje, że w zakładce "Nabory wniosków 19.2" opublikowano listy operacji wybranych do realizacji dla zakończonych naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL