• Odnowa i rozwój wsi- realizowane

  2011-01-13 09:00:52

  umowy OiRWW miniony wtorek (11.01.2011r) Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego, podpisał z beneficjentami kolejne umowy  na realizację zadań w z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Dofinansowanie z naszego terenu otrzymają:
  - Gmina Milejewo, na realizację operacji polegającej na budowie mini boiska do piłki nożnej i placu zabaw oraz traktu spacerowego z elementami ścieżki rowerowej w miejscowościach: Jagodnik i Zalesie.
  - Gmina Młynary, na remont świetlicy wiejskiej w Błudowie.
  Poziom dofinansowania wymienionych operacji wynosi 300.000,00pln
  Gminom Milejewo i Młynary gratulujemy, a pozostałych beneficjentów zapraszamy do składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach PROW 2007-2013  za pośrednictwem LGD- Wysoczyzna Elbląska.

  Wprowadził: administrator

 • Konkurs - Równać Szanse...

  2011-01-11 13:13:25

  równać szansePolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs Lokalne Fora w ramach Programu „Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach konkursu wnioskujący mogą ubiegać się o dotacje do 5 000 zł na organizację Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse”.
  W konkursie mogą wziąć udział lokalne organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse” i mają siedzibę w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
  Termin nadsyłania wniosków mija 3 lutego 2011 roku.
  Więcej informacji: http://www.rownacszanse.pl/?c=3678
 • Otwarty konkurs ofert powiatu elbląskiego

  2011-01-11 09:39:26

  Zarząd Powiatu w Elblągu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2011 r. z zakresu:
  - kultury,
  - sportu,
  - turystyki.
  Wnioski można składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy, nazwą wnioskodawcy, adresem i nr telefonu. Dokumentacja przyjmowana jest od  4.01.2011 r. do 4.02.2011 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu – ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu).
  Więcej informacji
  : http://www.powiat.elblag.pl/index.php?pod_menu=638

 • Młodzież w działaniu...

  2011-01-11 08:56:10

  młodzież w działaniu_logoCentrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zaprasza młodzież z Warmii, Mazur i Powiśla w wieku 17 – 30 lat, na szkolenie: Wolontariat europejski w programie „Młodzież w działaniu”, które odbędzie się  w dniach: 28– 29 stycznia 2011 r. w siedzibie CEIK w Olsztynie przy ul. Parkowej 1.
  Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty podróży. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń /liczba miejsc ograniczona/. Informacji o szkoleniu udzielają: Danuta Sobolewska i Sławomir Mołda, tel. (89) 513 17 35 Program szkolenia i karta zgłoszenia na stronie:
    www.ceik.eu
  .

  wprowadził: administrator

 • Festiwal Rzeźby z Lodu Zalewu Wiślanego

  2011-01-10 07:50:39

  rzeźba- rybakW dniu 15.01.2011r (sobota) Lokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska zaprasza serdecznie do Suchacza, gdzie, na terenie Klubu Entuzjastów Żeglarstwa, o godz. 10:00 rozpocznie się Festiwal Rzeźby z Lodu Zalewu Wiślanego.
  W trakcie imprezy będzie można podziwiać, jak doświadczeni artyści (za pomocą pilarek, młotków, siekier, tarek, a nawet żelazka) będą tworzyć  kilkumetrowe figury, a osoby chcące spróbować swych sił w tej, jakże ciekawej dyscyplinie dostaną do dyspozycji bloczek lodu o wymiarach 40x50x100(cm), z którego będą mogli wykonać pracę o dowolnej tematyce.
  Gości, którzy nie czują się pewnie w tej dyscyplinie sztuki, podczas pracy rzeźbiarzy zapraszamy do zwiedzania portu jachtowego oraz konsumpcji gorących napoi i posiłków, a wszystko to w miłej i przyjemnej atmosferze i przy ciepłym płomieniu ogniska.
  Organizatorzy mają nadzieję, że pogoda dopisze i lodowe cuda będą mogły być podziwiane przez długi czas, przez odwiedzających Suchacz turystów.

  informacji na temat festiwalu udziela biuro LGD- Wysoczyzna Elbląska (tel. 55 231 12 52) oraz jego koordynator: pan Robert Wojtusiak (tel. 605 685 071)

  W przypadku pogorszenia się pogody, warunkującej przeprowadzenie imprezy, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu festiwalu.

   

  wprowadził: administrator


   

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL