• Zimowisko- wolne miejsca

  2011-01-05 09:05:40

  zimowiskoWarmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą organizuje wraz ze Stowarzyszeniem Równych Szans zimowiska w szkole narciarskiej w Murzasiche k/Zakopanego
  Termin zimowiska 25 stycznia-03 luty 2011 rok.
  Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku 7- 18 lat ( w chwili trwania zimowiska uczestnik nie może mieć skończonych lat 18), których przynajmniej jedno z rodziców, opiekunów jest płatnikiem KRUS.
  Koszty uczestnictwa wynoszą 550 zł od osoby i obejmują:
  • całodobowe wyżywienie
  • zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • opiekę medyczną
  • ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków
  • sprzęt, wyciągi narciarskie
  • profesjonalnych instruktorów
  • transport

  Przeczytaj więcej ...
 • Biuletyn KSOW

  2010-12-28 13:26:43

  ksowUprzejmie informujmy, iż ukazał się kolejny 03/2010 numer „Biuletynu KSOW”. Wydawnictwo służyć ma wymianie doświadczeń i informacji w ramach realizacji najlepszych praktyk Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydawcą kwartalnika jest Sekretariat Centralny KSOW, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW. W najnowszym wydaniu znajdą Państwo wiele informacji na temat działań Sieci m.in. informacje o porozumieniu pomiędzy siecią Węgierską o Polską, o współpracy KSOW i IRWiR PAN, informacje nt. KSOW na Słowacji.
  W numerze również informacje o wydarzeniach i najbliższych planach w Sekretariatach Regionalnych KSOW.  
  Jednocześnie informujmy, iż „Biuletyn KSOW” dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie www.ksow.gov.pl.
   Zachęcamy do lektury!

 • Spotkanie szkoleniowe

  2010-12-24 15:15:57

  LeaderLokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska zaprasza w najbliższą środę (29.12.2010r.) na spotkania informacyjno-szkoleniowe, poświęcone problematyce osi 4 LEADER, będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  Spotkanie to,  ma na celu przybliżenie, osobom chcącym w przyszłości aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  zasad związanych z przyznawaniem oraz wypłatą pomocy finansowej w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju”, dla działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” , „Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym” oraz  „Małe projekty”, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakie nastąpiły w prawodawstwie regulującym te zagadnienia, jednocześnie zwiększyć absorpcje tych środków.


  Spotkanie odbędzie się w budynku urzędu gminy w Milejewie w Sali narad i rozpocznie się o godzinie 15:30.
  Wszelkich dodatkowych informacji związanych ze szkoleniem udziela Biuro LGD- Wysoczyzna Elbląska.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

   

 • Wesołych Świąt

  2010-12-22 10:57:27

  swieta

  Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
  towarzyszy wszystkim Państwu przez cały Nowy Rok 2011.
  Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy,

  spełniały się w nim zamierzenia zawodowe i społeczne
  oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.


  Zarząd i pracownicy LGD- Wysoczyzna Elbląska

 • Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  2010-12-13 13:52:18

  Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  ogłasza:


  otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań Samorządu Województwa w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLIV/840/10 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, Zarząd Województwa Warmińsko –Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert.


  Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego: www.bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski  w zakładce-organizacje pozarządowe

  .

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL