• Listy rankingowe operacji wybranych do dofinansowania

  2010-05-20 23:39:17

  LeaderW związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i przeprowadzoną w dniu 17.05.2010r. przez Radę Programową LGD- Wysoczyzna Elbląska oceną zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, wybrane zostały do dofinansowania wnioski w zakresie działań:
  ” Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”.

   

   

  Listy rankingowe:

   

  "Małe projekty"

  "Odnowa i rozwój wsi"

  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

   

  wprowadził: zięba

 • CESARSKA MAJÓWKA 2010

  2010-05-12 15:46:19

  korowódKażdy, kto w najbliższą  sobotę (15.05.2010r) odwiedzi Kadyny, będzie mógł samodzielnie wybić cesarski dukat, obejrzeć pracę kowala, przejechać się cesarskim szlakiem oraz skosztować cesarskiej kuchni. 

  Przeczytaj więcej ...
 • II Międzynarodowa Konferencja Mediów Obywatelskich

  2010-05-12 11:10:27

  Organizatorem konferencji jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Media obywatelskie narzędziem dialogu społecznego”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych.

  Przeczytaj więcej ...
 • Dyżur doradcy Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu

  2010-05-10 08:27:52

  Regionalny Ośrodek EFSW związku z ogłoszonym konkursem z działania 7.3  Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji zapraszamy Państwa na dyżur doradcy kluczowego.
  Konsultację odbędą się w dniu 11 maja (wtorek) w godzinach 10-15 w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Związku Jaszczurczego 17.
  Poprowadzi je Maciej Bielawski - Doradca, Trener Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu.
  Aby zapisać się na konsultacje należy przesłać mail na adres k.kowalska@eswip.pl
  Decyduje kolejność zgłoszeń...
  Każdy chętny otrzyma maila zwrotnego z potwierdzeniem spotkania oraz godziny.

  wprowadził: Zięba

 • Realizacja i archiwizacja projektów PO KL

  2010-05-05 22:39:29

  logo kapitaĹ� ludzkiElbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na nieodpłatne seminaria "Realizacja i Archiwizacja projektów PO KL" w oparciu o Internetową Platformę EFSArt.eu.
  Seminarium odbędzie się w trzech terminach i trzech miejscach:
  1.  10.05.2010, godz. 12.00 – siedziba Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Zw. Jaszczurczego 17, Elbląg
  2.  11.05.2010, godz. 12.00 – Hotel Na Skarpie, ul. Gietkowska 6A, Olsztyn
  3.  12.05.2010, godz. 10.00 – Biuro LGD Ziemia Lubawska, ul. Grunwaldzka 39, Kurzętnik
  W załączniku znajdują się: zaproszenie, formularz zgłoszeniowy, dodatkowa informacja o platformie.
  Zgłoszenia na poszczególne seminaria prosimy wysyłać do organizatora spotkań: Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, na adres: p.jachimowicz@eswip.pl, z kopią do Biuro@net4net.pl
  Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest dostarczenie Formularza zgłoszeniowego. O  udziale w seminariach decyduje kolejność zgłoszeń.
  W razie pytań prosimy o kontakt z Pauliną Jachimowicz pod nr tel. (55) 235 33 88, 236 27 16, e-mail: p.jachimowicz@eswip.pl.

   

  wprowadził: Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL