• Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych

  2017-11-10 19:36:45

  logotypy programu PROW 2014-2020 

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 10/2017

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o nborze wniosków z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego

  2017-11-10 18:56:28

  logotypy programu PROW 2014-2020 

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 9/2017

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

  2017-11-10 18:16:42

  logotypy programu PROW 2014-2020 

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 8/2017

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

  2017-11-10 15:43:07

  logotypy programu PROW 2014-2020 
  Ogłoszenie o naborze wniosków 
  Nr 7/2017

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
  Przeczytaj więcej ...
 • Stoisko informacyjno-promocyjne...

  2017-09-20 13:32:53

  Powiatowe Święto Chleba

   

  Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” składa serdeczne podziękowania wszystkim osobą, które podczas Powiatowego Święta Plonów w Pieniężnie, odwiedziły nasze stoisko informacyjno-promocyjne, w ramach którego można było zapoznać się z założeniami strategii rozwoju lokalnego kierowanej przez społeczność, uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych, konkurencji dojenia sztucznej krowy „Balbiny” oraz na koniec zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w „Foto budce”.


  Mamy nadzieję, że był to dla Państwa miło spędzony czas oraz zapraszamy na kolejne wydarzenia współorganizowane przez naszą organizację.

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL