• Certyfikaty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie: Zielone lato.

  2018-07-12 13:38:08

  certyfikaty zielone lato

   

  W ramach Konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato” komisja konkursowa sprawdza m.in.: standard zakwaterowania i wyposażenia, jakość świadczonych usług rekreacyjnych, stan obiektów, a także możliwości żywienia gości i metody promocji poszczególnych obiektów.


  Laureaci wybierani są spośród kilkudziesięciu zgłoszonych do konkursu obiektów w trzech kategoriach:
  a) gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (typowe gospodarstwa agroturystyczne),
  b) gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (inne obiekty turystyczne działające na obszarach wiejskich Warmii i Mazur),
  c) zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

   

  W roku 2018, do grona laureatów tego prestiżowego konkursu dołączyły podmioty z naszego obszaru:


  - „Ziołowy Dzbanek” z Sąp gm. Młynary;


  - „Pracownia Rzemiosł Dawnych” z Łęcza gm. Tolkmicko.

   

  wprowadził: administrator

 • Kolejne umowy podpisane...

  2018-06-20 11:50:42

  podpisanie umów w Tolkmicku

   

  Kolejny raz przyznano pieniądze pozwalające stworzyć nowe miejsca pracy oraz promować turystykę na naszym obszarze.

   

  W minione poniedziałkowe przedpołudnie (18.06.2018r.) w pięknych okolicznościach przyrody, nad Zalewem Wiślanym, przy plaży w Tolkmicku, beneficjenci poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-200, podpisali z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowanym przez  Marszałka Gustawa Marka Brzezina oraz panią Sylwię Jaskulską- Członka Zarządu Województwa, umowy na dofinansowanie przedsięwzięć realizujących założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Festiwal Kultur

  2018-05-28 10:03:13

  Śpiewasz lub tańczysz w zespole ludowym? Wytwarzasz rękodzieło ludowe? Działasz w stowarzyszeniu, kole gospodyń wiejskich lub grupie, której celem jest rozwój lokalny  i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich?  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza do udziału w „Festiwalu Kultur”, który odbędzie się w Olsztynie, w  dniach 2-3.07.2018r.

   

  „Festiwal Kultur” to przegląd zespołów ludowych oraz prezentacja rękodzieła ludowego, o charakterze konkursu, do udziału w którym zapraszamy zespoły, kapele, grupy zajmujące się muzyką ludową działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  Przegląd obejmuje następujące kategorie:

  - śpiew,

  - taniec


  Nagrody w każdej z kategorii:

  I miejsce – 700 zł,

  II miejsce – 600 zł,

  III miejsce – 500 zł,

  3 x wyróżnienie po 400 zł każde

  Przeczytaj więcej ...
 • Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich- konferencja

  2018-05-28 09:39:22

  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”, która odbędzie się w Olsztynie, w  dniach 2-3.07.2018r.

   

  Konferencja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów i muzyki ludowej, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich; oraz przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

  Przeczytaj więcej ...
 • Aktualizacja dokumentacji LSR

  2018-05-25 16:30:44

  logotypy programu PROW 2014-2020

  Upszejmie informujemy, że w związku z dynamiką zmian, w tym uregulowań prawnych, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” prowadzi prace aktualizacyjne, dotyczące dokumentacji  Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z dokumentacja towarzyszącą.
  Dlatego Prosimy o aktywne włączenie się w prace i konsultacje powyższej dokumentacji.
  Z projektem zmian zapoznać się można w godzinach pracy biura w siedzibie organizacji we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11 lub w biurze terenowym w Pieniężnie przy ul. 1 Maja 2.
  Elektroniczna forma dokumentacji LSR znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.lgdwysoczyzna.pl

  W przypadku dodatkowych pytań, informacji udziela Biuro Zarządu LGD pod nr tel. 55 231 12 52 lub za pośrednictwem poczty e-mail: lgdpartnerstwo@o2.pl

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL