• Sieć Dziedzictwa Kulinarnego rośnie w siłę...

  2019-01-23 12:38:42

  Dziedzictwo Kulinarne 2019

   

  Do sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle dołączyły kolejne cztery podmioty, w śród których jest producent miodu z obszaru LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej".
  W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie prestiżowych certyfikatów.

   

  Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest ideą promującą produkcję i sprzedaż lokalnej i regionalnej żywności. Służyć ma spełnianiu życzeń konsumentów, zwiększaniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami żywności a restauracjami, a także wymianie wiedzy pomiędzy regionami członkowskimi. Ważne jest również promowanie rozwoju żywności, do produkcji której wykorzystywane są lokalne zasoby surowcowe.

   

  Pomysł powołania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego rozwinął się i został wcielony w życie w południowo-wschodniej Skanii w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. Projekt szybko spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i skandynawskich władz samorządowych, a także ze strony innych regionów europejskich, których ambicją było zaoferowanie mieszkańcom i turystom regionalnej żywności.

   

  W Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego zrzeszonych jest obecnie 46 regionów z 13 państw europejskich. Województwo warmińsko-mazurskie jest pierwszym regionem polskim, które przystąpiło do tego projektu. Pełne członkostwo uzyskało w dniu 21 października 2005 r. Oprócz Warmii i Mazur do sieci należą: województwo opolskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie, świętokrzyskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie oraz małopolskie.

   

  Regionalna sieć Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle zrzesza obecnie 139 członków. Jest to jedna z największych sieci w całej Europie i jednocześnie największa na poziomie krajowym. Istotną rolę odgrywa powiązanie (sieciowanie) regionalnych producentów surowców, przetwórców żywności i podmiotów zajmujących się gastronomią, tworząc fundamenty funkcjonowania rynku lokalnego w dziedzinie produkcji surowców rolnych, żywności i usług gastronomicznych oraz sprzyjając rozwojowi bezpośredniej sprzedaży. Przekłada się to na kształtowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy.

   

  Lista podmiotów, które odebrały certyfikat członkostwa:

  Przeczytaj więcej ...
 • Wesołych Świąt

  2018-12-21 12:11:41

  kartka świąteczna

   

  Zdrowych, radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzą: członkowie zarządu oraz pracownicy biura LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

   

  wprowadził: administrator

 • Gmina Frombork z unijnym dofinansowaniem na infrastrukturę uzdrowiskową

  2018-12-20 11:58:03

  logo RPO WiM

   

  Zarząd Województwa  Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził kolejne projekty do dofinansowania ze środków RPO WIM 2014-2020. 

  Tym razem unijne wsparcie dotyczy infrastruktury uzdrowiskowej, wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz instytucji kultury.


  Wśród wyróżnionych pomysłów znalazł się projekt Gminy Frombork „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku”, który będzie kosztować ponad 3 mln zł, unijne wsparcie to 2,6 mln zł.

   

  wprowadził: administrator

 • Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla Lokalnych Grup Działania

  2018-12-20 11:30:32

  spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla LGD

   

  W dniach 13-14 grudnia 2018 roku, Dyrektor Biura Zarządu reprezentował naszą Lokalną Grupę Działania  w organizowanym przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym dla przedstawicieli LGD z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

   

  Celem spotkania była między innymi wymiana dobrych praktyk w dziedzinie praktycznego funkcjonowania programu wdrażającego działania LEADER oraz realizowanych w ramach tego działania projektów, związanych bezpośrednio z rozwojem obszarów wiejskich.


  Istotnym było przedstawienie możliwości współpracy z partnerami międzynarodowymi, podsumowanie wdrażania PROW 2014-2020 w zakresie działania LAEDER, promocja lokalnych produktów i usług z regionu Warmii, Mazur i Powiśla objętego daną LSR oraz znakowanie szlaków turystycznych.


  W spotkaniu oprócz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, udział wzięła Pani Małgorzata Wasilenko- Dyrektor Biura Regionalnego Województwa w Brukseli oraz Pani Katarzyna Panfil- Kierownik Projektów Zespołu ds. zarządzania i koordynacji horyzontalnej Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w Brukseli.

   

  wprowadził: administrator

 • Wyjaśnienia dotyczące informacji monitorującej realizację biznesplanu / informacji po realizacji operacji

  2018-12-20 11:21:59

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W załączeniu do wiadomości znajduje się wyjaśnienie w zakresie prawidłowej weryfikacji dokumentów dotyczących monitorowania zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Beneficjentów poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

   

  plik z wyjaśnieniami do pobrania

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL