• II Forum LGD Warmii i Mazur

  2009-11-17 22:50:56

  W dniach 23-24 listopada 2009 roku w Elblągu odbędzie się II Forum LGD Warmii i Mazur, które w głównej mierze poświęcone zostanie szlakom rowerowym- jako produktom turystycznym naszego województwa. Ma stanowić element przygotowania do jesiennego Festiwalu LGD Warmii i Mazur, którego myślą przewodnią będą ćwiczenia terenowe - warsztaty tworzenia produktów turystycznych w oparciu o szlaki rowerowe.

  Przeczytaj więcej ...
 • Konferencja w elbląskim Światowidzie

  2009-11-16 22:28:29

  W najbliższy czwartek, 19 listopada,od godz. 10:00 do 16:00 elbląski Światowid zaprasza  na konferencje nt. "Wieś Historia i dziedzictwo"  Przeczytaj więcej ...
 • Spotkania informacyjne

  2009-11-03 07:33:11

  Prezes LGD- Wysoczyzna Elbląska zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz Stowarzyszenia gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko na spotkania poświęcone przedstawieniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 oraz przeprowadzeniu instruktażu wypełniania i składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje w zakresie małych projektów.

   

  Terminy spotkań:

  06.11.2009r godz. 10:00 - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Młynarach

  06:11.2009r godz. 18:00 - świetlica wiejska w Karszewie (gm. Młynary)

  07:11.2009r godz. 11:00 - świetlica szkolna przy Gimnazjum w Milejewie

  13.11.2009r godz. 18:00 - sala remizy OSP w Tolkmicku

  16.11.2009r godz. 18:00 - świetlica wiejska w Suchaczu (gm. Tolkmicko)

 • Nabór wniosków

  2009-10-27 17:55:20

  Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania- Wysoczyzna Elbląska ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie "MAŁYCH PROJEKTÓW", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Szczegóły na stronie Małe projekty

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL