• Ogłoszenie o naborze wniosków na działania wspierające współpracę między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze LGD.

  2022-06-14 17:07:19

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 31/2022

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

  2022-06-14 15:47:26

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 30/2022

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi z województwa warmińsko-mazurskiego.

  2022-04-25 17:02:02

  europejska akademia młodych liderów wsi

   

  Szanowni Państwo,
  z inicjatywy Biura Regionalnego w Brukseli Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Fundacją KUŹNIA im. Hugona Kołłątaja po raz pierwszy ogłaszają nabór uczestników do Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi z  województwa warmińsko-mazurskiego.


  Pierwsza edycja akademii w województwie warmińsko-mazurskim potrwa od 12 do 15 maja 2022 roku w Folwarku Tumiany (Tumiany 7, 11-010 Barczewo).


  Celem projektu jest rozwój osobisty oraz wyposażenie „liderów lokalnych” w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność na terenach wiejskich, a także współpracę z punktem Europe Direct w Brukseli, co powinno także sprzyjać ich pozostaniu/powrotowi na tereny wiejskie.


  W programie znajdą się np. warsztaty z: pozyskiwania środków na działalność na obszarach wiejskich i aktywizacji środowisk lokalnych, procesów decyzyjnych, autoprezentacji, wystąpień publicznych, współpracy z mediami. Planujemy również spotkania z przedstawicielami m.in.: instytucji europejskich, urzędów marszałkowskich, wójtami, burmistrzami i prezydentami.


   

  Wypełnione i podpisane kompletne zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2022 r. na adres e-mail: d.sargalski@warmia.mazury.pl.

   

  Dokumenty do pobrania:
  https://warmia.mazury.pl/.../7410-akademia-mlodych...

   

  wprowadził: administrator

 • Warsztat refleksyjny

  2022-02-26 15:23:02

  logotypy programu PROW 2014-2020
   

  Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w warsztacie refleksyjnym - aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz pod wskazanym linkiem.
  Z góry dziękujemy za udział- Państwa odpowiedzi z pewnością pomogą nam podnosić jakość naszej pracy na rzecz obszaru LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej".
  Na Państwa odpowiedzi czekamy do 28.02.2022 r do godziny 10.00.
   
   
   
  wprowadził: administrator 
 • spotkania informacyjno-szkoleniowe dot. rozliczania wniosków o płatność

  2021-09-21 14:33:33

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Biuro Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” rozpoczyna cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dot. problematyki rozliczeniowej, w tym wypełniania wniosków o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w formie warsztatowej w siedzibie LGD i adresowane są do beneficjentów czynnych umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach inicjatywy LEADER, jak również przyszłych potencjalnych wnioskodawców.

  Harmonogram spotkań:

  24.09.2021r. (piątek) godz. 14:00;
  27.10.2021r. (środa) godz. 14:00;
  27.11.2021r. (sobota) godz. 11:00.

   

  W związku z trwającym stanem epidemicznym wywołanym pandemią wirusa SARS-cov2 spotkania zorganizowane zostaną w pełnym rygorze sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami. Jednocześnie z uwagi na troskę o zdrowie uczestników spotkań ograniczono liczbę miejsc do 10. Tym samym niezbędne  jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu  do Biura LGD pod nr telefonu 55 231 12 52.

  Dodatkowo organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminu oraz formy planowanych spotkań.

   

  Wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL