• Ważne dla producentów i przetwórców żywności.

  2018-04-16 08:57:04

  fot. UMWW-M

   

  Od 25 do 26 kwietnia 2018 roku w Rucianem Nidzie odbędzie się konferencja „Żywność wysokiej jakości sposobem na pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców województwa”.

   

  Ideą wydarzenia jest przekazanie wiedzy uczestnikom przedsięwzięcia dot. m.in. tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, systemów jakości żywności, rolniczego handlu detalicznego, nowoczesnych metod promocji.

  Poza tym celem jest wspieranie tworzenia się powiązań pomiędzy rolnikami zajmującymi się rolnictwem ekologicznym, a przedsiębiorstwami lokalnymi, tworzenie się powiązań pomiędzy hotelarzami posiadającymi restauracje, a producentami lokalnej żywności opartej o tradycyjne metody wytwarzania.

  Przeczytaj więcej ...
 • Laur Najlepszym z Najlepszych

  2018-04-11 13:04:54

  Laur Najlepszym z Najlepszych

   

  W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej Im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się Gala Laur „Najlepszym z Najlepszych“, podczas której Marszałek Gustaw Marek Brzezin wyróżnił mieszkańców i instytucje z regionu, które w 2017 roku rozsławiły Warmię i Mazury w Polsce i na świecie.

   

  Wśród laureatów tego prestiżowego wyróżnienia, jest pai Ewa Nisiewicz, właścicielka Zagrody Edukacyjnej „Ziołowy Dzbanek” w Sąpach gm. Młynary oraz członkini naszego stowarzyszenia, której serdecznie gratulujemy tytułu.

   

  wprowadził: administrator

 • Wesołego Alleluja.

  2018-03-29 13:17:37

  kartka wielkanocna
 • Kolejne inwestycje drogowe na obszarze LGD

  2018-03-29 13:04:32

  umowa_droga_504_507

   

  W dniu 26.03.2018r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zostało podpisane porozumienie związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno oraz drogi nr 504 Pogrodzie-Braniewo.

   

  Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez rozbudowę dróg wojewódzkich nr 504 oraz 507.

   

  Pierwszy etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507, to odcinek 14,5km od skrzyżowania z drogą krajową nr 54 w Braniewie do miejsca zlokalizowanego tuż za miejscowością Wola Lipowska.

   

  Rozbudowa na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno (droga wojewódzka nr 507) stanowi natomiast drugi etap tego przedsięwzięcia. Na odcinku o łącznej długości prawie 13,9km przewidziano m.in budowę obwodnicy Pieniężna.

   

  Podpisy pod porozumieniem na realizację pierwszego etapu złożyli w dniu 26.03.2018r. wójt gminy Braniewo Tomasz Sielicki oraz Waldemar Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w obecności marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina oraz członka zarządu- Marcina Kuchcińskiego.


  Z kolei pierwszy etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 504, to odcinek 8,3km i rozpocznie się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 503 w Pogrodziu (gm. Tolkmicko), do ulicy Elbląskiej we Fromborku.

   

  Drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 504, no odcinku 8,5km, rozpocznie się od ul. Braniewskiej we Fromborku i zakończy na skrzyżowaniu gen. Władysława Andersa w Braniewie. Łączna długość odcinka wynosi prawie 8,5 km.

   

  Zakończenie prac zaplanowano na drugi kwartał 2020 roku.


  Wprowadził: administrator

 • Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach- Ostróda 2018

  2018-03-12 15:26:41

  Samorządowy Dzień Sołtysa Ostróda 2018W dniu 09.03.2018r. w Ostródzie, podczas Samorządowego Dnia Sołtysa, stu wyróżniających się przedstawicieli lokalnych społeczności odebrało z rąk Marszałka Gustawa Marka Brzezina symboliczne podziękowania.


  Jak mówił, podczas wydarzenia, Marszałek  Województwa Warmińsko-Mazurskiego: „To święto jest okazją, by docenić wielki trud i wysiłek wkładany w pracę na rzecz rozwoju sołectwa”.


  Tym bardziej miło było widzieć wśród wyróżnionych osób, sołtysów z obszaru LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”.

   

  Dodatkowo, w ramach działań promujących nasze piękne krainy: Północną Warmię oraz Wysoczyznę Elbląską, Biuro Zarządu przygotowało stoisko informacyjno-promocyjne.

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL