• Festiwal Kultur

  2018-05-28 10:03:13

  Śpiewasz lub tańczysz w zespole ludowym? Wytwarzasz rękodzieło ludowe? Działasz w stowarzyszeniu, kole gospodyń wiejskich lub grupie, której celem jest rozwój lokalny  i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich?  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza do udziału w „Festiwalu Kultur”, który odbędzie się w Olsztynie, w  dniach 2-3.07.2018r.

   

  „Festiwal Kultur” to przegląd zespołów ludowych oraz prezentacja rękodzieła ludowego, o charakterze konkursu, do udziału w którym zapraszamy zespoły, kapele, grupy zajmujące się muzyką ludową działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  Przegląd obejmuje następujące kategorie:

  - śpiew,

  - taniec


  Nagrody w każdej z kategorii:

  I miejsce – 700 zł,

  II miejsce – 600 zł,

  III miejsce – 500 zł,

  3 x wyróżnienie po 400 zł każde

  Przeczytaj więcej ...
 • Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich- konferencja

  2018-05-28 09:39:22

  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”, która odbędzie się w Olsztynie, w  dniach 2-3.07.2018r.

   

  Konferencja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów i muzyki ludowej, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich; oraz przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

  Przeczytaj więcej ...
 • Aktualizacja dokumentacji LSR

  2018-05-25 16:30:44

  logotypy programu PROW 2014-2020

  Upszejmie informujemy, że w związku z dynamiką zmian, w tym uregulowań prawnych, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” prowadzi prace aktualizacyjne, dotyczące dokumentacji  Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z dokumentacja towarzyszącą.
  Dlatego Prosimy o aktywne włączenie się w prace i konsultacje powyższej dokumentacji.
  Z projektem zmian zapoznać się można w godzinach pracy biura w siedzibie organizacji we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11 lub w biurze terenowym w Pieniężnie przy ul. 1 Maja 2.
  Elektroniczna forma dokumentacji LSR znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.lgdwysoczyzna.pl

  W przypadku dodatkowych pytań, informacji udziela Biuro Zarządu LGD pod nr tel. 55 231 12 52 lub za pośrednictwem poczty e-mail: lgdpartnerstwo@o2.pl

   

  wprowadził: administrator

 • Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla.

  2018-05-22 12:19:57

  podpisanie umów Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla

   

  Umowy związane z konkursem „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zostały podpisane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

   

  Dofinansowanie było przyznawane na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

  Przeczytaj więcej ...
 • Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w sołectwach.

  2018-04-19 14:23:24

  dotacja

   

  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył kwotę 500 tyś. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 roku.

   

  Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych.
  Pomoc finansowa będzie udzielana gminom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach z województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina może zgłosić do dofinansowania tylko jedno przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane tylko w jednym sołectwie należącym do danej gminy.

   

  Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 8 tys. zł.

   

  Wnioski można składać do 14 maja 2018 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, pok. 412, 10-562 Olsztyn.

   

  Dodatkowych informacji udziela Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, pod nr tel. 89 521 98 37;   89 521 98 34;  89 521 92 64.

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL