• Pamięć historyczna a tożsamość kulturowa Warmii i Mazur

  2010-03-05 20:51:04

   W ramach kolejnej edycji organizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych Konwersatorium z cyklu „Warmia i Mazury: Innowacje – Kultura – Kapitał Społeczny” serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję oraz warsztaty – „Pamięć historyczna a tożsamość kulturowa Warmii i Mazur”.
  Przeczytaj więcej ...
 • Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne...

  2010-03-04 20:05:57

  destynacja turystycznaPolska Organizacja Turystyczna z dniem wczorajszym (tj. 03.03.2010r) rozpoczęła II edycję konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne – EDEN. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest turystyce wodnej, dlatego udział w nim mogą wziąć te destynacje, które wykorzystują potencjał obszarów nadwodnych i gdzie rozwój turystyki współgra w sposób zrównoważony z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców.
  Przeczytaj więcej ...
 • 25 Lat Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim

  2010-02-26 20:20:12

  potrawy Koła Gospodyń Wiejskich Dnia 23.01.2010r odbyło się spotkanie poświęcone obchodom 25-lecia istnienia KGW w Kamionku Wielkim. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście :
  -Michał Kubach  -Dyrektor Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Malborku
  -Wacława Papiewska- Przewodnicząca Rady Kół Gospodyń Wiejskich przy RZRKiOR z siedzibą w Malborku, członek Prezydium Krajowej Rady Kobiet
  -Ryszard Zagalski –Przewodniczący Rady Powiatu Elbląskiego
  -Andrzej Lemanowicz- Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko
  -Józef Zamojcin  -Wice Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko
  -Robert Oleszkiewicz – Dyrektor Ośrodka Kultury w Tolkmicku
  -Przedstawiciele: Rady Sołeckiej, Stowarzyszeń oraz zaprzyjaźnione panie z KGW w Tolkmicku

   
  Przeczytaj więcej ...
 • Tworzenie projektów i pisanie wniosków z zakresu PO KL

  2010-02-21 22:30:19

  logo kapitał ludzkiBezpłatne szkolenie pt. "Tworzenie projektów i pisanie wniosków grantowych z zakresu PO KL" odbędzie się w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Trzydniowe spotkanie odbędzie się 9-11 marca br. w godzinach 9.00-16.00.

  Podstawowym założeniem szkolenia będzie podniesienie wśród uczestników umiejętności tworzenia projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich. Uczestnikom przekazana zostanie wiedza ogólna z zakresu tworzenia projektów miękkich z zastosowaniem elementów metody PCM (Project Cycle Management – zarządzanie cyklem projektu) w zakresie analizowania i programowania. Przekazane zostaną informacje w zakresie poszukiwania informacji o źródłach finansowania, analizy i opisu problemu/potrzeby, określeniu celów ogólnych i szczegółowych, efektów twardych i miękkich oraz sposobu ich pomiaru, metod realizacji projektu i zadań, a także harmonogramu realizacji zadań, budżetowania projektu oraz przełożenia projektu na wniosek aplikacyjny podczas warsztatów komputerowych, które odbędą się dnia ostatniego. Omówiona zostanie również zasada równości szans kobiet i mężczyzn obowiązująca od zeszłego roku.
  Przeczytaj więcej ...
 • Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

  2010-02-21 21:55:45

  fundusze unijneW dniu 24.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Milejewo odbędzie się dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat funduszy unijnych zapraszamy w godzinach 11:00 – 15:00.
  Adres siedziby:
  Urząd Gminy
  Ul. Elbląska 47
  82-316 Milejewo
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 089 521 96 60.
   
  Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL