• Granty Marszałka Województwa trafiły do miejscowości z naszego regionu!!!!!

  2023-04-27 15:26:10

  herb_UMwW-M
  Koło Gospodyń Wiejskich „Żugienie-Wyrębiska Razem” z gminy Pieniężno otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Koło zwiększy swój potencjał dzięki środkom przeznaczonym na doposażenie w sprzęt umożliwiający dalszy rozwój działalności. 
   
  Sołectwo Kajnity mieszczące się w gminie Pieniężno dzięki funduszom pozyskanym w konkursie pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” poprawi estetykę miejscowości poprzez nasadzenia zieleni oraz utworzenie „zielonej altany”. Jak nazwa zadania wskazuje Kajnity staną się przyjazne zieleni i owadom. 
   
  Sołectwo Głębock z gminy Lelkowo otrzymało dofinansowania w ramach konkursów: „Niebiesko-Zielone Granty dla Warmii i Mazur” oraz „Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W ramach realizowanych działań nad jeziorem w Głębocku powstanie wiata, miejsce na ognisko, stół piknikowy oraz mini plac zabaw. Teren będzie miejscem rekreacji i wypoczynku również dzięki nowym nasadzeniom krzewów i umiejscowieniem budek lęgowych dla ptaków. 

  Biuro Zarządu LGD.
 • Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2023

  2023-02-17 11:22:54

  Aktywna Wieś 2023
  W 2023 ROKU SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEZNACZYŁ KWOTĘ 260 TYS. ZŁOTYCH POMOCY FINANSOWEJ DLA GMIN AKTYWNYCH W INICJATYWIE „WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA MIEJSCEM, W KTÓRYM WARTO ŻYĆ…”.

  Zadania muszą mieć charakter zadania własnego gminy oraz mieć na celu:
  -  poprawę warunków życia ludności wiejskiej,
  - zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego,
  - wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

  Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia.

  Przeczytaj więcej ...
 • Warsztat refleksyjny.

  2023-02-17 11:21:40

  logotypy programu PROW 2014-2020
  Mając na względzie właściwą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023, serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu braniewskiego oraz gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko do udziału w Warsztacie Refleksyjnym nad realizacją LSR, które odbędzie się w dniu 23.02.2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Biura Zarządu LGD we Fromborku, przy ul. Pocztowej 9.
  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie udziału, potwierdzone przez pracownika LGD.
  Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu można dokonać do wtorku 21.02.2023r. do godz. 15:00, telefonicznie pod numerem 55 231 12 52. 


  wprowadził: administrator
 • Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2023

  2023-02-17 11:04:47

  Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińso-Mazurskiego
  SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEZNACZYŁ KWOTĘ 600 TYS. ZŁOTYCH NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W RAMACH KONKURSU „MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO” W 2023 ROKU.

  Konkurs organizowany jest przez samorząd województwa od 2017 roku i do tej pory sołectwa z każdego zakątka regionu otrzymały finansowe wsparcie na ponad 2,5 mln zł.

  Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach. Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

  Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia. Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie nie będzie miało charakteru komercyjnego, ma w całości charakter inwestycyjny, będzie realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej.

  Przeczytaj więcej ...
 • Spotkanie podsumowujące wdrażanie LSR

  2022-12-31 15:47:37

  podsumowanie LSR
  W miniony czwartek (29.12.2022r.) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, w Spichlerzu Mariackim w Braniewie, zorganizowała spotkanie podsumowujące dotychczasowy stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, w którym udział wzięli reprezentanci wszystkich sektorów - publicznego, społecznego i gospodarczego z obszaru Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej. 
   
  Wśród uczestników wydarzenia nie mogło zabraknąć beneficjentów obecnej perspektywy finansowej, którzy mieli okazję zaprezentowania swoich pomysłów realizowanych z udziałem środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem LGD i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który reprezentował Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – pan Jarosław Sarnowski.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL