Gmina Wilczęta

Gmina Wilczęta znajduje się miedzy rzekami Pasłęką a Dzikówką, na skraju Wzniesienia Elbląskiego i Równiny Warmińskiej.

Jej powierzchnia to 14.799 ha, z przewagą użytków rolnych i leśnictwa. W lasach można znaleźć grzyby oraz napotkać dziką zwierzynę. Na terenie gminy znajdują się liczne pomniki przyrody oraz dwa rezerwaty. Przez teren gminy przebiega pieszy szlak Kopernikowski.

Corocznie latem organizowane są w Starym Siedlisku specjalistyczne wczasy w formie pleneru artystycznego: "Siedem tłustych dni na rzecz wsi". W Dębinach znajduje się prywatne mni ZOO, basen, korty, staw do połowu ryb oraz możliwość jazdy konnej.


Zabytki

Wilczęta
 kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego, z 1330 - 1350 r., XVI-XVIII w., gotycki,
cmentarz przykościelny,
 
Gładysze
 zespół pałacowy, 1 poł. XVIII: pałac, park, stajnia, kuźnia,
 
Karwiny
 kościół, obecnie ruina, wraz z cmentarzem z XVIII w.
 
Ławki
 kościół z poł XVw. obecnie w ruinie,
 cmentarz przykościelny,
 plebania, obecnie dom mieszkalny, 2 poł. XVIII w.,
zespół pałacowy z 1700 i z XIX w.:
 pałac, park, oficyna
 
Nowica
 kościół parafialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej z  XIX w.
cmentarz przykościelny,
 dom (chata) nr 20, z XVIII/XIX w.,
dom nr 38 z XVIII w.
 
Słobity
 kościół neogotycki, ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki p.w. Zmartwychwstania Pańskiego z 1872 r.,
cmentarz rodowy rodziny zu Dohna, przy kościele
zespół pałacowy, 2 poł. XVI w., XVII/XVIII w.: pałac w ruinie, park, oficyna, budynki gospodarcze przy oficynie z XVII/XVIII w.
 zespół folwarczny, k. XVII-XX w.: rządcówka, 2 pawilony z łącznikami, stajnia, brama przejazdowa, budynki gospodarcze, 3 obory, owczarnia, 4 budynki mieszkalne (czworaki), dom nr 23, drewniany z 1 poł. XIX w.
 
Stare Siedlisko
 kościół filialny p.w. św. Józefa Robotnika, k. XVIII w.,
 cmentarz przykościelny

 


 
 
Żródło: Informacja Turystyczna w Braniewie

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL