• Biuletyn KSOW 04/2011

  2011-12-16 08:30:44

  ksowUprzejmie informujmy, iż ukazał się kolejny 04/2011 numer „Biuletynu KSOW”. Wydawnictwo służyć ma wymianie doświadczeń i informacji w ramach realizacji najlepszych praktyk Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydawcą kwartalnika jest Sekretariat Centralny KSOW, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.
   

  Przeczytaj więcej ...
 • Pamiętniki agroturystyki

  2011-12-15 07:52:16

  Pamiętniki agroturystykiCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza  wszystkich, którzy zechcą podzielić się swoimi wspomnieniami, przeżyciami czy opiniami związanymi z rozwojem agroturystyki w Polsce do  udziału  w konkursie na Pamiętniki agroturystyki.

  Przeczytaj więcej ...
 • Są pomysły na Małe projekty

  2011-12-14 08:29:41

  szkolenie-KarszewoW związku z planowanym, na początku przyszłego roku, ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”, w minioną sobotę (10.12.2011r) w miejscowości Karszewo gm. Młynary odbyło się spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które poprowadzili wykwalifikowani pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

  Przeczytaj więcej ...
 • Razem Możemy Więcej- Konkurs

  2011-12-13 16:02:58

  Rusza 7. edycja konkursu wniosków w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej". Konkurs ma na celu rozwój infrastruktury społecznej oraz promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich. Termin składania wniosków upływa 5 stycznia 2012 roku.

  Przeczytaj więcej ...
 • Konferencja

  2011-11-29 10:32:58

  Dobiega końca Europejski Rok Wolontariatu 2011. Samorządy, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i inne instytucje podejmowały różnorodne działania, mające na celu rozwój wolontariatu w naszym Województwie. Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, organizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, m.in. Siecią „Wolontariat Warmii i Mazur”, na którą serdecznie zapraszam, będzie okazją do podsumowania realizowanych inicjatyw, wspólnych starań o zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w rozwiązywanie problemów, zaspakajanie potrzeb, a także w realizację własnych zainteresowań.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL