Zapytania ofertowe

(30.09.2022r.) zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przewozu osób. TUTAJ 

(07.10.2020r.) zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów promocyjnych. TUTAJ

(08.06.2016r.) zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia. TUTAJ

 

(08.06.2016r.) zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków rady i pracowników LGD. TUTAJ

 

(08.09.2016r.) zapytanie ofertowe na dostawę szafy biurowej. TUTAJ

(20.10.2016r.) zapytanie ofertowe na zakup komputera stacjonarnego. TUTAJ

(20.10.2016r.) zapytanie ofertowe na zakup laptopa. TUTAJ

(14.11.2016r.) zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia TUTAJ 

(14.11.2016r.) zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady LGD  TUTAJ

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL