• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  2016-11-25 16:35:40

  prow 2014-2020 nowy

   

  W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi  Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Biuro Zarządu LGD informuje, że załącznik dotyczy wszystkich wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioskodawca,(jeżeli go dotyczy) jest zobligowany sam dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym), zawierający informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.). Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod dostępnym linkiem:


  https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

   

  wprowadził: administrator

 • Spotkania informacyjno-szkoleniowe

  2016-11-02 14:47:59

  prow 2014-2020 nowy

   

  W związku z realizacją założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023 zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące problematyki inicjatywy LEDAER , będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędą się w dniach:


  •14.11.2016r. o godz. 12:00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Braniewie, przy ul. Moniuszki 22d,


  •16.11.2016r. o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Milejewie przy ul. Elbląskiej 47.

  Przeczytaj więcej ...
 • Harmonogram spotkań konsultacyjnych w terenie…

  2016-10-27 14:02:13

  prow 2014-2020 nowy

   

  Mając na uwadze sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju,  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” rozpoczyna cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących ogłoszonych naborów, na terenie poszczególnych gmin członkowskich wg poniższego harmonogramu:

   

  08.11.2016r. (wtorek) 9:00-15:00 Urząd Gminy w Milejewie


  09.11.2016r. (środa)  9:00-14:00 Urząd Gminy w Wilczętach


  15.11.2016r. (wtorek) 17:00-19:00 Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku


  17.11.2016r. (czwartek) 9:00-15:00 Centrum Organizacji Pozarządowych w Braniewie ul. Moniuszki 22d

   

  18.11.2016r. (piątek)  9:00-15:30 Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

 • Zasady udzielania doradztwa w sprawie naborów wniosków.

  2016-10-20 16:03:28

  W związku z dużym zainteresowaniem bezpłatnymi usługami doradczymi, uprzejmie informujemy, że konsultacje  tematyczne w sprawie naborów wniosków świadczone są w Biurze Zarządu LGD we Fromborku, przy ul. Braniewskiej 11 oraz biurze terenowym LGD w Pieniężnie, przy ul. 1 Maja 2, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  Dodatkowo LGD planuje przeprowadzenie spotkań konsultacyjno-doradczych na terenie poszczególnych gmin członkowskich, których termin i miejsce podane zostaną po uzgodnieniach z lokalnymi samorządami.


  Biuro Zarządu LGD

 • Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego

  2016-10-18 18:37:41

  prow 2014-2020 nowy 

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 6/2016

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL