• Konkurs „Wieś z inicjatywą”

  2011-02-28 13:29:59

  Starosta Elbląski ogłasza konkurs pod nazwą „Wieś z inicjatywą”, który zastąpi prowadzony przez poprzednie osiem lat popularny konkurs „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna powiatu elbląskiego”. Tym razem celem konkursu jest wyłonienie i promocja najbardziej aktywnych wsi, które dzięki własnej, społecznej aktywności poprawiły jakość życia w swojej miejscowości, promocja działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną oraz zainspirowanie innych wsi do podjęcia działań, wykorzystanie lokalnych zasobów miejscowości do jej rozwoju i promocji a także promocja projektów realizowanych z inicjatywy społeczności lokalnej.
  Więcej informacji na stronie internetowej starostwa powiatowego www.powiat.elblag.pl

   

  wprowadził: administrator

 • Rzeźby z Lodu Zalewu Wiślanego oczami Prezesa Klubu Entuzjastów Żeglarstwa na Zalewie Wiślanym

  2011-02-28 10:27:43

  twierdza warownaŻeglarzy, jak wiadomo ciągnie do wody, nawet do zamarzniętej. Jak więc zmienić długie zimowe miesiące, bez kontaktu z przystanią i zaprzyjaźnionymi żeglarzami w dobrą zabawę.
  Wycinamy bryły z Zalewu Wiślanego, wyciągamy je na brzeg, a potem trzeba tylko uruchomić wyobraźnię i tworzyć  to, co ona nam podpowie. Okazało się, że chętnych do tworzenia  tych unikalnych dzieł nie brakuje. Już od trzech lat na przystani żeglarskiej Klubu Entuzjastów Żeglarstwa na Zalewie Wiślanym w Suchaczu odbywają się swoiste „Festiwale Rzeźby Lodowej”.
  Wszystkich rzeźb, które w tym czasie powstały nie sposób tu wymienić, ale do największych należą: domek mieszkalny, z pełnym wyposażeniem w meble i sprzęt, działo armatnie, latarnia morska, rybak czy twierdza warowna, która powstała niedawno.
  Organizacyjnie impreza ta ma formę konkursu z nagrodami, jest również ognisko, muzyka oraz gorący posiłek. Dotychczas finansowana była głównie przez sponsorów, a w tym roku festiwal opieką objęła Lokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska.

  Robert Wojtusiak
  Prezes Klubu Entuzjastów Żeglarstwa
  na Zalewie Wiślanym

  wprowadził: administrator

 • PROWieści - luty 2011

  2011-02-28 08:41:35

  Z przyjemnością informujemy, że ukazało się lutowe wydanie „PROWieści”, miesięcznika dotyczącego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydawnictwo redagowane jest przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW i zamieszczane na stronie Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl w zakładce PROW 2007-2013/PROWieści.

  Przeczytaj więcej ...
 • Stypendia dla gimnazjalistów z obszarów wiejskich

  2011-02-25 08:27:00

  Edukacyjna Fundacja Czerneckich EFC ułatwia naukę młodzieży z obszarów wiejskich o ograniczonych możliwościach finansowych poprzez:

  •stypendia AKROPOL będące wsparciem dla utalentowanych gimnazjalistów na etapie licealnym;
  •stypendia PARTENON, które pomagają stypendystom AKROPOLU w sfinansowaniu studiów wyższych.

  Regulaminem stypendiów AKROPOL oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.efc.edu.pl.
  Data składania formularzy do stypendiów AKROPOL upływa 14 marca 2011 roku.

  Koordynatorka Wojewódzka
  warmińsko mazurskie
  Iwona Konopka
  Brąswałd 18
  11-001 Dywity
  ikonopka@efc.edu.pl

 • Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

  2011-02-23 23:37:29

  Gołdap- szkoleniePo zakończonym w ubiegłym tygodniu szkoleniu dla Lokalnych Grup Działania Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z zakresu monitorowania i ewaluacji  Lokalnych Strategii Rozwoju, na którym  LGD- Wysoczyzna Elbląska reprezentowali członkowie zarządu oraz kierownik biura, w celu dostosowania naszej strategii do obecnych potrzeb mieszkańców obszaru, postanowiono dokonać aktualizacji  dokumentu. Informacje o wynikach pracy związanych ze zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Wysoczyzna Elbląska na lata 2009-2015, zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej.

   

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL