• Festiwal Rzeźby z Lodu Zalewu Wiślanego zakończony

  2011-01-18 09:03:13

  serce lodoweW minioną sobotę w Suchaczu, na przystani jachtowej Klubu Entuzjastów Żeglarstwa, odbył się Festiwal Rzeźby z Lodu Zalewu Wiślanego.
  Impreza miała na celu Promocję tego akwenu wodnego, nie tylko w okresie letnim, ale również w samym środku zimy.
  Dzięki licznie przybyłej grupie uczestników tej nietypowej imprezy i stworzeniu przez nich wspaniałych dzieł, organizatorzy utwierdzili się w przekonaniu, że był to strzał w dziesiątkę i w przyszłości należy kontynuować to przedsięwzięcie.

   

  zdjęcia z festiwalu można obejrzeć w zakładce GALERIA

   

   

  wprowadził: administrator

 • Odnowa i rozwój wsi- realizowane

  2011-01-13 09:00:52

  umowy OiRWW miniony wtorek (11.01.2011r) Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego, podpisał z beneficjentami kolejne umowy  na realizację zadań w z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Dofinansowanie z naszego terenu otrzymają:
  - Gmina Milejewo, na realizację operacji polegającej na budowie mini boiska do piłki nożnej i placu zabaw oraz traktu spacerowego z elementami ścieżki rowerowej w miejscowościach: Jagodnik i Zalesie.
  - Gmina Młynary, na remont świetlicy wiejskiej w Błudowie.
  Poziom dofinansowania wymienionych operacji wynosi 300.000,00pln
  Gminom Milejewo i Młynary gratulujemy, a pozostałych beneficjentów zapraszamy do składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach PROW 2007-2013  za pośrednictwem LGD- Wysoczyzna Elbląska.

  Wprowadził: administrator

 • Konkurs - Równać Szanse...

  2011-01-11 13:13:25

  równać szansePolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs Lokalne Fora w ramach Programu „Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach konkursu wnioskujący mogą ubiegać się o dotacje do 5 000 zł na organizację Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse”.
  W konkursie mogą wziąć udział lokalne organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse” i mają siedzibę w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
  Termin nadsyłania wniosków mija 3 lutego 2011 roku.
  Więcej informacji: http://www.rownacszanse.pl/?c=3678
 • Otwarty konkurs ofert powiatu elbląskiego

  2011-01-11 09:39:26

  Zarząd Powiatu w Elblągu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2011 r. z zakresu:
  - kultury,
  - sportu,
  - turystyki.
  Wnioski można składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy, nazwą wnioskodawcy, adresem i nr telefonu. Dokumentacja przyjmowana jest od  4.01.2011 r. do 4.02.2011 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu – ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu).
  Więcej informacji
  : http://www.powiat.elblag.pl/index.php?pod_menu=638

 • Młodzież w działaniu...

  2011-01-11 08:56:10

  młodzież w działaniu_logoCentrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zaprasza młodzież z Warmii, Mazur i Powiśla w wieku 17 – 30 lat, na szkolenie: Wolontariat europejski w programie „Młodzież w działaniu”, które odbędzie się  w dniach: 28– 29 stycznia 2011 r. w siedzibie CEIK w Olsztynie przy ul. Parkowej 1.
  Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty podróży. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń /liczba miejsc ograniczona/. Informacji o szkoleniu udzielają: Danuta Sobolewska i Sławomir Mołda, tel. (89) 513 17 35 Program szkolenia i karta zgłoszenia na stronie:
    www.ceik.eu
  .

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL