• konferencja pt. PSZCZELARSTWO W REGIONIE WARMII I MAZUR.

  2022-12-06 16:23:51

  Konferencja - Pszczelarstwo Warmii i Mazur

   

  22 listopada 2022r, w Warchłach odbyła się konferencja pt.  „PSZCZELARSTWO W REGIONIE WARMII I MAZUR”. TO PIERWSZE TAKIE WYDARZENIE, ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

  Pszczoły odgrywają kluczową rolę w całym ekosystemie. Nie tylko produkują miód, ale też zapylają blisko 80 proc. roślin.

  Przenosząc pyłek, zwiększają jakość i ilość plonów. Bez pszczół i ich zapylania rozwój i wzrost roślin nie byłby możliwy. Znaczenie owadów zapylających dla środowiska przyrodniczego i gospodarki człowieka jest ogromne.

  We własnym zakresie warto zadbać o ich obecność i ochronę na naszych polach. W bierny sposób możemy to robić, nie niszcząc gniazd i nie wyrywając roślin stanowiących dla nich pokarm.

  Konferencja ma na celu zwrócić powszechną uwagę na zasadnicze zagadnienia związane z dobrostanem pszczół, ich rolą w ekosystemie, wpływie na rolnictwo i życie konsumenta.

  - Taką konferencję organizujemy po raz pierwszy, adresujemy ją do samorządów, gospodarzy miast i gmin, do pszczelarzy indywidualnych i zrzeszonych czy do branżowych związków związanych z różnoraką  produkcją rolną – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin, który otworzył wydarzenie. – Udało nam się zaprosić liczące się autorytety z dziedziny pszczelarstwa. Wszyscy na tym skorzystamy, tym bardziej, że planujemy konkretne działania i przeznaczyliśmy specjalne środki z myślą o wsparciu sektora pszczelarskiego.

  W 2023 roku samorząd województwa planuje ogłosić konkurs na rozwój i wzmacnianie potencjału gospodarczego w zakresie pszczelarstwa i innych owadów zapylających w województwie warmińsko-mazurskim. W przyszłym roku przewidziane są też dotacje dotacje w ramach konkursu w zakresie kształtowania bioróżnorodności terenów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim „W trosce o owady zapylające”.

  Środki zostaną skierowane na działania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii oraz współpracę z podmiotami uprawnionymi w zakresie wymiany doświadczeń na rzecz dobrostanu owadów zapylających, dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, oraz oddziaływania zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Warmii, Mazur i Powiśla.

  źródło: Urząd Marszałkowski Wojeództwa Warmińsko-Mazurskiego

 • Obsługa zdalna interesantów Biura Zarządu LGD.

  2022-10-19 21:41:58

  logotypy programu PROW 2014-2020

  W związku z dodatkowymi zadaniami pracownicy Biura Zarządu LGD w dniach 20-21.10.2022r., prowadić będą obsługę zdalną interesantów.
   

  tel. kontaktowy 55 231 12 52 lub 502 307 086  wprowadził: administrator
 • Odwiedzili biogazownię, aby poznać zasady jej działania.

  2022-10-19 13:45:25

  biogazownia_wizyta

   
  W ramach realizacji promocyjno-edukacyjnego projektu współpracy pt. „Wiem Czym Oddycham”, w dniach 13-14 października piętnastoosobowa grupa mieszkańców Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej uczestniczyła w wizycie studyjnej po terenie powiatu oleckiego i ełckiego, gdzie gościła nas partnerska LGD „Lider w Ego”.
   
  Wydarzenie poświęcone było przedstawieniu dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń w zakresie pozytywnego wpływu odnawialnych źródeł energii (OZE)  na ochronę środowiska, jak również przeciwdziałanie zmianom klimatu.
   
  Ciekawym punktem programu była wizyta w biogazowi Zajdy w gminie Olecko, gdzie uczestnicy poznali zasady jej działania, jak również mogli zobaczyć jak wygląda komora fermentacyjna, w której dochodzi do rozkładu substancji organicznej oraz produkcji biogazu przetwarzanego na energię elektryczną oraz ciepło.
   

  wprowadził: administrator 
 • Obsługa zdalna biura zarządu.

  2022-10-12 15:42:08

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W zwiąku z realizacją dodatkowych zadań w ramach planu działania Lokalnej Strrategii Rozwoju, Biuro Zrządu LGD w dniach 13-14.10.2022r. prowadić będzie obsługę zdalną.

  tel. kontaktowy 502 307 086

   

  wprowadził: administrator

   

 • Wiem czym oddycham - wizyta studyjna

  2022-09-27 16:11:03

  OZE LGD
  W związku z realizacją projektu współpracy „WIEM CZYM ODDYCHAM”, zachęcamy do udziału w wizycie studyjnej połączonej z konferencją inaugurującą projekt.

  Wydarzenie będzie miało miejsce na obszarze LGD „Lider w EGO” w dniach 13-14 października 2022r. i zostanie poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii (OZE).
  Zainteresowane podmioty (sektor społeczny, gospodarczy oraz publiczny) mogą zgłaszać chęć udziału w wizycie studyjnej, poprzez wypełnienie i dostarczenie do Bura Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” załączonego formularza zgłoszeniowego.
  O zakwalifikowaniu do udziału w wizycie zdecyduje kolejność zgłoszeń warz z adekwatnym uzasadnieniem chęci udziału w wydarzeniu.
  wprowadził: administrator 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL