• Nabory wniosków o przyznanie pomocy zakończone.

  2021-01-20 19:21:21

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z zakończeniem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na opoeracje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Biuro Zarządu LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" zamieściło w zakładce "Nabory wniosków 19.2" listy wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone nabory.

   

  wprowadził: administrator

 • Zapytanie ofertowe - tłumaczenie kroniki z j. niemieckiego

  2021-01-05 14:46:28

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W zwiazku z realizacją zadań w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski kroniki mijscowości Różaniec gm. Pieniężno  w/g poniższego zapytania ofertowego.

   

  Tekst zapytania ofertowego 

   

   

  wprowadził: administrator 

 • Zaktualizowany formularz biznesplanu - wersja edytowalna

  2020-12-31 12:35:39

  UWAGA!!!

   

  Biuro Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniona została edytowalna wersja zaktualizowanego formularza biznesplanu, stanowiącego załącznik do umowy przyznania pomocy  dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


  Mając na względzie fakt  przyjęcia i upublicznienia  przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmian po dokonanej już przez LGD publikacji ogłoszenia i rozpoczęciu naboru, oraz wolę  usprawnienia procesu wypełniania i składania wniosków o przyznanie pomocy zaleca się złożenie wraz z wnioskiem - biznesplanu na zaktualizowanym formularzu. 


  Jednocześnie informujemy, że w oparciu o obowiązujące procedury, dokumenty wypełnione na wzorach  zamieszczonych pod ogłoszeniem  naboru nr 20/2021, będą akceptowane przez LGD, co nie wyklucza możliwości  wezwania wnioskodawcy do uzupełnień na dalszym etapie postępowania.

   

  Dokumenty do pobrania:

  -Formularz zaktualizowanego biznesplanu – wersja edytowalna (docx)


  -Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu


  wprowadził: administrator

 • Zmiana wzoru umowy o przyznanie pomocy!!!

  2020-12-28 11:42:32

  UWAGA!!!

   
  Biuro Zarządu LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" informuje, że w dniu 21.12.2020r., Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatwierdził zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z nowymi załącznikami.
  Natomiast  Zastępca Prezesa ARiMR pismem z dnia 22.12.2020r.,  przekazał do stosowania dla Samorządów Województw poniższe wzory dokumentów:


 • Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów na aktywną promocję walorów turystycznych obszaru

  2020-11-30 17:08:41

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów
  Nr 8/2021/G

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL