• Młodzi medialni

  2014-04-28 11:04:39

  spomlek_programspomlek_logologo- Fundacja TERAZ MY

  Projekt „Młodzi medialni” realizowany przez Fundację „Teraz My” w Sąpach jest finansowany z programu  grantowego Spółdzielczej Mleczarni Spomlek  „Spomlek- działaj z pasją”. Głównymi celami są:  zwiększenie kompetencji ICT u 11 dzieci i wypracowaniu podczas warsztatów informatycznych innowacyjnych produktów do edukacji w postaci gier.
  Od 01.04.2014 r.  odbywają się  warsztaty informatyczne w Zespole Szkół w Młynarach, podczas których uczestnicy zapoznają się z najnowszymi narzędziami informatycznymi za pomocą, których wykonają obróbkę graficzną i  zaprojektują w pakiecie graficznym Corel DRAW Graphics Suite X4 - edukacyjne karty do gry - Młynarskiego Piotrusia Pana oraz edukacyjną grę  Młynarskie Memory, które zostaną wydrukowane w zakładach poligraficznych.
  Wypracowane gry posłużą do integracji społeczności lokalnej podczas corocznych lokalnych imprezy: Pikniku Rodzinnego (czerwiec 2014 r.) oraz Ponadlokalnego Turnieju Wiedzy o gminie Młynary (grudzień 2014 r.), gdzie zostaną zorganizowane rozgrywki turniejowe z wykorzystaniem wypracowanych gier, gdzie mieszkańcy będą poznawać wiedzę o „małej ojczyźnie”, ale również integrować się poprzez zabawę.
  Ewa Nisiewicz

 • WESOŁEGO ALLELUJA

  2014-04-17 12:09:22

  zyczenia wielkanocne
 • Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

  2014-03-25 11:56:09

  Poniżej przedstawiamy bezpłatną ofertę Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu dotyczącą szkoleń dla organizacji pozarządowych.


  1.Tytuł szkolenia: „Działalność gospodarcza w organizacjach. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach (aspekty prawne i księgowe).”

  Prowadzący: Agata Błaszczyk

  Data szkolenia: 27-28.03.2014

  Miejsce szkolenia: Stare Jabłonki, Hotel Anders

  Do kogo: Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem organizacji (powiat ostródzki, braniewski, iławski, elbląski i Miasto Elbląg)

  Rekrutacja: Pozostały jeszcze 2 wolne miejsca – dla osób, które zgłoszą się jako pierwsze

  Więcej informacji: http://www.owies.org.pl/1,468-owies_elbag._szkolenie_z_dzialanosci_gospodarczej_

   

  2.Tytuł szkolenia: „Zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych”

  Prowadzący: Krzysztof Leończuk

  Data szkolenia: 3-4.04.2014

  Miejsce szkolenia: Stare Jabłonki, Hotel Anders

  Rekrutacja: trwa do 27 marca 2014

  Więcej informacji: http://www.owies.org.pl/1,472-owies_elblag_zaprasza_na_szkolenie_

   

  3.Tytuł szkolenia: „O słuchaniu i mówieniu, czyli jak skutecznie komunikować się w zespole”

  Prowadzący: Małgorzata Woźna

  Data szkolenia: 2-3.04.2014

  Miejsce szkolenia: Stare Jabłonki, Hotel Anders

  Rekrutacja: trwa do 27 marca 2014

  Więcej informacji: http://www.owies.org.pl/1,473-owies_elblag._o_sluchaniu_i_mowieniu_

 • ocena wniosków

  2014-03-20 10:52:50

  LeaderBiuro LGD- Wysoczyzna Elbląska informuje, że zakończyła się ocena zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i ocena punktowa w parciu o lokalne kryteria wyboru wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy: LGD/413-OiRW/2014 oraz LGD/413-MP/2014.

  Rada Programowa uznała za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju wszystkie oceniane wnioski, które także uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów do dofinansowania. Jednak ze względu na przekroczenie limitów środków finansowych w poszczególnych konkursach, Rada Programowa zmuszona była wybrać do dofinansowania, jedynie operacje najwyżej punktowane- do wysokości 120% limitów środków w poszczególnych konkursach.

  listy rankingowe

  LGD/413-MP/2014

  LGD/413-OiRW/2014

 • Posiedzenie Rady Programowej LGD

  2014-03-14 16:13:16

  W dniu 17.03.2014r. (poniedziałek) o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Rady Programowej LGD- Wysoczyzna Elbląska, na którym jej członkowie procedować będą nad wyborem operacji do dofinansowania, które wpłynęły do biura LGD, w odpowiedzi na ogłoszone konkursy: LGD/413-OiRW/2014 oraz  LGD/413-MP/2014.

  Posiedzenie będzie miało miejsce w Biurze LGD, w Pomorskiej Wsi 40 gm. Milejewo

  Kierownik Biura LGD

  Bartłomiej Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL