Nabory wniosków 19.2

Rok 2018

 

 

Posiedzenie Rady LGD 4/2018 (protesty)

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 4/2018 

Lista operacji zgodnych z LSR po protestach nabór 7/2017

Lista operacji wybranych po protestach nabór 7/2017

Lista operacji zgodnych z LSR po protestach nabór 8/2017 

Lista operacji wybranych po protestach nabór 8/2017 

 

Posiedzenie Rady LGD 3/2018 

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 3/2018

wzór protestu do Zarządu Województwa , składanego za pośrednictwem LGD

 

wyniki naboru nr 13/2017

lista operacji zgodnych z LSR

ilsta operacji wybranych

 

wyniki naboru nr 12/2017

lista operacji zgodnych z LSR  

lista operacji wybranych 

 

wyniki naboru nr 11/2017

lista operacji zgodnych z LSR 

lista operacji wybranych

 

wyniki naboru nr 10/2017

lista operacji zgodnych z LSR 

lista operacji wybranych

 

wyniki naboru nr 8/2017 

procedura odwoławcza- aktualizacja z 2017r. 

wzór protestu do Zarządu Województwa, składanego za pośrednictwem LGD,

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 2/2018

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

 

 

wyniki naboru nr 7/2017

procedura odwoławcza- aktualizacja z 2017r. 

Wzór protestu do Zarządu Województwa, składanego za pośrednictwem LGD.

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 1/2018

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych 

 

 

Rok 2017

 

Listy wniosków, które wpłynęły w ramach zakończonych naborów:

nabór nr 13/2017

nabór nr 12/2017

nabór nr 11/2017

nabór nr 10/2017

nabór nr 9/2017 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 8/2017

nabór nr 7/2017 

 

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy:

ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/20117

 

Rok 2016

wyniki naborów:

Protokół z posiedzenia Rady, dotyczącego oceny i wyboru operacji.

 

Narór nr 6/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych do finansowania.

 

Nabór nr 5/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

 

Nabór nr 4/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych do finansowania.

 

Nabór nr 3/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych do finansowania.

 

Nabór nr 2/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych do finansowania.

 

Nabór nr 1/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych do finansowania.

 

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL