Nabory wniosków 19.2

 

Rok 2022

 

Posiedzenie Rady nr 3/2022

Protokół z posiedzenia Rady nr 3/2022

 

Lista operacji wybranych nabór nr 34/2022

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 34/2022 

 

Lista operacji wybranych nabór nr 37/2022

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 37/2022 

 

Lista operacji wybranych nabór nr 30/2022 - po weryfikacji wcześniejszej oceny

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 30/2022  - po weryfikacji wcześniejszej oceny

 

Posiedzenie Rady nr 2/2022

Protokół z posiedzenia Rady nr 2/2022 

 

Lista operacji wybranych nabór nr 33/2022 

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 33/2022 

 

Lista operacji wybranych nabór nr 35/2022

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 35/2022 

 

Lista operacji wybranych nabór nr 38/2022 

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 38/2022 

 

Posiedzenie Rady nr 1/2022

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 1/2022 

Lista operacji wybranych nabór nr 30/2022

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 30/2022

Wzór Protestu do ZW składanego za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”

 

Listy wniosków, które wpłynęły w ramach zakończonych naborów:

nabór nr 30/2022

nabór nr 31/2022 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 32/2022 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 33/2022

nabór nr 34/2022

nabór nr 35/2022

nabór nr 36/2022 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 37/2022

naór nr 38/2022

nabór nr 39/2022 (nie zarejestrowano wniosków)

 

 

Rok 2020/2021

Posiedzenie Rady nr 5/2021

lista operacji zgodnych z LSR dla naboru nr 21/2021 (po weryfikacji dokumentacji przez SW)

lista operacji wybranych nabór nr 21/2021 (po weryfikacji dokumentacji przez SW)

lista operacji zgodnych z LSR dla naboru nr 25/2021 (po weryfikacji dokumentacji przez SW)

lista operacji wybranych nabór nr 25/2021 (po weryfikacji dokumentacji przez SW)

lista operacji zgodnych z LSR dla naboru nr 26/2021 (po weryfikacji dokumentacji przez SW)

lista operacji wybranych nabór nr 26/2021 (po weryfikacji dokumentacji przez SW)

lista operacji zgodnych z LSR dla naboru nr 29/2021 (po weryfikacji dokumentacji przez SW)

lista operacji wybranych nabór nr 29/2021 (po weryfikacji dokumentacji przez SW)

 

Posiedzenie Rady nr 4/2021

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 4/2021

lista operacji zgodnych z LSR dla naboru nr 29/2021  - po weryfikacji wcześniejszej oceny

lista operacji wybranych nabór nr 29/2021  - po weryfikacji wcześniejszej oceny

lista operacji zgodnych z LSR dla naboru nr 26/2021 - po weryfikacji wcześniejszej oceny

lista operacji wybranych nabór nr 26/2021 - po weryfikacji wcześniejszej oceny

 

Wzór Protestu do ZW składanego za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”

 

 

Posiedzenie Rady nr 3/2021

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr3/2021

wyniki naboru nr 29/2021

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

wyniki naboru nr 27/2021

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych (brak wybranych operacji w naborze nr 27/2021)

wyniki naboru nr 26/2021

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

 

Posiedzenie Rady nr 2/2021

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr2/2021

wyniki naboru nr 25/2021

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

wyniki naboru nr 21/2021

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

wyniki naboru nr 20/2021

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

 

Listy wniosków, które wpłynęły w ramach zakończonych naborów

nabór nr 20/2021

nabór nr 21/2021

nabór nr 22/2021 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 23/2021 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 24/2021 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 25/2021

nabór nr 26/2021

nabór nr 27/2021

nabór nr 28/2021 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 29/2021

 

 

Rok 2019/2020

Posiedzenie Rady LGD nr 3/2020

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 3/2020

lista operacji zgodnych z LSR protest II

lista operacji wybranych protest II

lista grantów zgodnych z LSR protest

lista grantów wybranych protest

 

Posiedzenie Rady LGD nr 2/2020

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 2/2020

lista grantów zgodnych z LSR

lista grantów wybranych

lista opeeracji zgodnych z LSR protest I

lista operacji wybranych protest I

Wzór Protestu do ZW składanego za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”

 

Posiedzenie Rady LGD nr 1/2020

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 1/2020 

wyniki naboru nr 18/2020

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

wyniki naboru nr 14/2020

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

 

Listy wniosków, które wpłynęły w ramach zakończonych naborów

nabór nr 19/2020 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 18/2020

nabór nr 17/2020 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 16/2020 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 15/2020 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 14/2020 

 

Ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020/G (granty) 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020/G (granty) 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G (granty)

Ogłoszenie o naborz wniosków nr 1/2020/G (granty) 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2020

Ogłoszenie o naborze wnioskó nr 18/2020

Ogłoszenie onaborze wniosków nr 17/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 16/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 15/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2020

 

Rok 2018

 

Posiedzenie Rady LGD 4/2018 (protesty)

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 4/2018 

Lista operacji zgodnych z LSR po protestach nabór 7/2017

Lista operacji wybranych po protestach nabór 7/2017

Lista operacji zgodnych z LSR po protestach nabór 8/2017 

Lista operacji wybranych po protestach nabór 8/2017 

 

Posiedzenie Rady LGD 3/2018 

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 3/2018

wzór protestu do Zarządu Województwa , składanego za pośrednictwem LGD

 

wyniki naboru nr 13/2017

lista operacji zgodnych z LSR

ilsta operacji wybranych

 

wyniki naboru nr 12/2017

lista operacji zgodnych z LSR  

lista operacji wybranych 

 

wyniki naboru nr 11/2017

lista operacji zgodnych z LSR 

lista operacji wybranych

 

wyniki naboru nr 10/2017

lista operacji zgodnych z LSR 

lista operacji wybranych

 

wyniki naboru nr 8/2017 

procedura odwoławcza- aktualizacja z 2017r. 

wzór protestu do Zarządu Województwa, składanego za pośrednictwem LGD,

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 2/2018

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

 

 

wyniki naboru nr 7/2017

procedura odwoławcza- aktualizacja z 2017r. 

Wzór protestu do Zarządu Województwa, składanego za pośrednictwem LGD.

Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 1/2018

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych 

 

 

Rok 2017

 

Listy wniosków, które wpłynęły w ramach zakończonych naborów:

nabór nr 13/2017

nabór nr 12/2017

nabór nr 11/2017

nabór nr 10/2017

nabór nr 9/2017 (nie zarejestrowano wniosków)

nabór nr 8/2017

nabór nr 7/2017 

 

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy:

ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/20117

ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/20117

 

Rok 2016

wyniki naborów:

Protokół z posiedzenia Rady, dotyczącego oceny i wyboru operacji.

 

Narór nr 6/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych do finansowania.

 

Nabór nr 5/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

 

Nabór nr 4/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych do finansowania.

 

Nabór nr 3/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych do finansowania.

 

Nabór nr 2/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych do finansowania.

 

Nabór nr 1/2016:

Lista operacji zgodnych z LSR.

Lista operacji wybranych do finansowania.

 

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL