• Konsultacje LSR

  2015-12-22 18:45:21

  prow 2014-2020

   

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania informuje o możliwości składania uwag i wniosków do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.

  Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście w godzinach pracy Biura Zarządu LGD lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

   

  Przeczytaj więcej ...
 • Aktywnie dla budowy LSR

  2015-10-20 17:48:48

  analiza SWOT

   

  Wrzesień był miesiącem intensywnych spotkań z mieszkańcami obszaru naszej LGD, podczas których uczestnicy wspólnie analizowali słabe i mocne strony swoich „małych ojczyzn” oraz określali szanse i zagrożenia.


  Efekt wspólnej pracy stał się doskonałym materiałem dla wyznaczenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju i kierunków działania LGD.
  Dlatego dziękujemy za ten ogromny wkład w budowę, jakże ważnego dla rozwoju naszego obszaru, dokumentu.

   

  LGD- Wysoczyzna Elbląska w dalszym ciągu prowadzi prace nad tworzeniem ostatecznej wersji dokumentu i do czasu jego zatwierdzenia, mieszkańcy oraz przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego mogą zgłaszać do Biura Zarządu swoje sugestie i potrzeby.

   

  Zarząd
  LGD- Wysoczyzna Elbląska

   

  wprowadził: administrator

 • Podsumowanie PROW 2007-2013

  2015-10-16 11:32:56

  Konferencja

   

  12 października 2015 roku w Hotelu Marina Club w miejscowości Siła, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował konferencję pn. „Przemiany na obszarach wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla na przełomie siedmioletniego okresu  programowania PROW 2007 - 2013”, podsumowującą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

  Przeczytaj więcej ...
 • Produkt Warmia Mazury

  2015-10-16 09:48:42

  Produkt Warmia Mazury

   

  „Produkt Warmia Mazury” promuje wydarzenia, produkty oraz usługi podmiotów z regionu. Do tej pory samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przyznał 214 certyfikatów.

  Przeczytaj więcej ...
 • Uroczyste podpisanie umów

  2015-09-24 13:27:48

  Podpisanie umowy

   

  W dniu wczorajszym LGD - Wysoczyzna Elbląska znalazła się w grupie ośmiu organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
  Dodatkowo jako pierwsi podpisaliśmy umowę, pod którą podpisy złożyli:
  Prezes Zarządu, Pan Jerzy Gajewski oraz Skarbnik, Pani Beata Korzeniewska-Pietrzak.
  Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego reprezentowali: Marszałek Województwa, Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Członek Zarządu Województwa,          Pani Sylwia Jaskulska.

   

  Biuro Zarządu

  LGD- Wysoczyzna Elbląska

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL