• Konsultcje społeczne

  2015-09-10 13:33:13

  prow 2014-2020

   

  Szanowni Państwo,

  LGD- Wysoczyzna Elbląska informuje, że rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju naszego wspólnego obszaru.

  Istotnym elementem prac przy tworzeniu tego rodzaju dokumentacji jest bezpośrednia współpraca z mieszkańcami, w tym konsultacje społeczne, które pozwolą uzyskać prawdziwy obraz problemów występujących na danym obszarze.

  Dlatego zapraszamy reprezentantów wszystkich sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańców na spotkania informacyjno-konsultacyjne, które zaplanowano w/g poniższego harmonogramu: 

   

  Gmina Braniewo:

  17.09.2015r. godz. 17:00 - świetlica wiejska w Lipowinie.

  Gmina Frombork:

  18.09.2015r. godz. 17:00 - Urząd Miasta i Gminy we Fromborku (sala narad).

  Gmina Lelkowo:

  21.09.2015r. godz. 17:00 - Ośrodek kultury w Lelkowie.

  Gmina Płoskinia:

  22.09.2015r. godz. 17:00 - Gminna Biblioteka Publiczna w Płoskini.

  Gmina Młynary:

  23.09.2015r. godz. 17:00 - Ośrodek Kultury w Młynarach.

  Gmina Pieniężno:

  24.09.2015r. godz. 17:00 - Miejski Dom Kultury w Pieniężnie.

  Gmina Wilczęta:

  25.09.2015r. godz. 17:00 - Urząd Gminy Wilczęta (sala narad).

  Gmina Milejewo:

  28.09.2015r. godz. 17:00 - Urząd Gminy Milejewo (sala narad).

  Gmina Tolkmicko:

  29.09.2015r. godz. 17:00 - Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko (sala narad).

  Gmina Miasto Braniewo:

  30.09.2015r. godz. 17:00 - Urząd Miasta Braniewo (sala narad)

   

  Jednocześnie prosimy o wypełnienie: konsultacyjnej ankiety elektronicznej

  lub tradycyjnej  ankiety konsultacyjnej , którą po wypełnieniu można dostarczyć osobiście do Biura Zarządu LGD mieszczącego się przy ul. Braniewskiej 11, 14-530 Frombork przesłać pocztą tradycyjną na podany adres lub drogą elektroniczną na adres lgdwysoczyznaelblaska@02.pl
  Dodatkowo swoje uwagi można przekazać do Biura Zarządu LGD telefonicznie pod nr 55 231 12 52 lub bezpośrednio podczas spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach.

   

  Zarząd LGD- Wysoczyzna Elbląska

   

  wprowadził: administrator

  Przeczytaj więcej ...
 • Zmiana siedziby LGD

  2015-09-07 12:36:15

  Logo LGD

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujmy o zmianie siedziby LGD- Wysoczyzna Elbląska, która obecnie mieści się we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11.
  Kontakt telefoniczny oraz adres poczty e-mail pozostają bez zmian.

   


  Biuro Zarządu
  LGD- Wysoczyzna Elbląska

   

  wprowadził: administrator

 • Nowa atrakcja zagrody edukacyjnej w Sąpach

  2015-09-04 09:35:33

  krowa
 • Specjalizacja w agroturystyce - moda czy konieczność?

  2015-08-25 21:33:04

  Zaproszenie na konferencję pn. „Specjalizacja w agroturystyce – moda czy konieczność ?”,

  która odbędzie się 4 września 2015 roku
  w Centrum Tańca Crea Dance s.c. ul. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie,
   godz. 10:00

  w programie:                                                                       
  wykłady:

  • Iwona Batyk  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn: „Dobre praktyki specjalizacji  w agroturystyce” oraz prezentacja dobrych praktyk Warmii i Mazur                
  „w praktyce” czyli:

  - Ogrody Pokazowe i Motylarnia Markiewicz, Marcinkowo – Magdalena Markiewicz,

  - Gospodarstwo Agroturystyczne PATATAJ,  Jabłonka – Renata  i Tomasz Maleccy,

  - Zajazd Tusinek, Rozogi – Tomasz Winiarek,

  • Barbara Skowronek – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Olsztyn: „Jak produkować i sprzedawać produkty w ramach działalności MOL w gospodarstwie agroturystycznym?”

   warsztaty:

  • Michał Kałuża – Centrum Finansowo Doradcze Sp. z o.o., Gniezno: „Podatkowo-księgowe problemy gospodarstw agroturystycznych”

  Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 30 sierpnia 2015 roku  
  nr tel.  (89) 521 69 00, 521 69 07 lub  e-mail: a.wojciechowska@warmia.mazury.pl
   
  wprowadził: administrator
   
   
 • Bliżej Natury-Plener plastyczny 2015

  2015-08-13 10:07:35

  Bliżej Natury

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL