Przygotowanie LSR

 

 

Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zaprasza zainteresowane podmioty wszystkich sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny) do aktywnego udziału w konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej’ na lata 2023-2027.

Z projektem dokumentu można się również zapoznać w siedzibie Biura Zarządu LGD we Fromborku przy ul. Pocztowej 9, do piątku 02.06.2023 r. do godz. 15:00.

W celu umówienia wizyty konsultacyjnej należy skontaktować się z Biurem Zarządu pod nr tel. 55 231 12 52.

 

Opis procesu przygotowania LSR w ramach PROW 2021-2027

 

Harmonogram spotkań dot. przygotowania LSR

 

ankieta konsultacyjna  

 

Projekt LSR 2023-2027 

 

Lokalna Strategia Rozwoju  na lata 2023-2027

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL