• Szkoła Menedżerów NGO

  2011-09-09 09:36:06

  COP-y Warmii i MazurRusza pierwsza edycja Szkoły Menedżerów NGO na Warmii i Mazurach, która skierowana jest przede wszystkim do kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi w regionie. Organizatorem cyklu edukacyjnego jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, lider projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do 12 września 2011

  Przeczytaj więcej ...
 • Plecak Pełen Kultury - rzeźbiarstwo

  2011-09-06 13:44:36

  warsztaty rzeźbiarskie- MilejewoW Suchaczu, Milejewie, Hucie Żuławskiej i Młynarach odbyły się kolejne spotkania w ramach projektu „Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego II”, organizowanego przez Lokalną Grupę Działania – Wysoczyzna Elbląska.

  Przeczytaj więcej ...
 • Małe granty szansa na rozwój obszarów wiejskich – seminarium informacyjne

  2011-09-06 11:34:48

  regionalny osrodek EFSW dniu 21 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie odbędzie się spotkanie informacyjne dla projektodawców składających wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. „inicjatywy oddolnej” czyli projektów klasyfikujących się do działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich oraz 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL.

  Przeczytaj więcej ...
 • GARNCARSKA WIOSKA - wyjazd studyjny

  2011-09-05 15:05:03

  garncarska wioskaLokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska 24.09.2011r (sobota) planuje organizację wyjazdu studyjnego do „Garncarskiej Wioski” w Kamionce k. Nidzicy. Propozycja uczestnictwa w wyjeździe skierowana jest do liderów lokalnych grup społecznych z terenu gmin: Milejewo, Młynary oraz Tolkmicko.  Celem wizyty  jest wymiana i nabycie doświadczeń wśród  jej uczestników, natomiast rezultatem powinno być  wypracowanie nowych metod i dobrych praktyk aktywizacji grup społecznych oraz tworzenia produktu lokalnego, podpatrzonych na odwiedzanym obszarze.

  Przeczytaj więcej ...
 • Huta Żuławska sadzi rodzinne drzewka

  2011-09-05 12:42:52

  drzewka rodzinneW minioną sobotę (04.09.2011r) o godz.16:00, przy stawie gminnym w centrum wsi Huta Żuławska, odbyła się niecodzienna akcja „sadzenia drzewek rodzinnych”. Akcja polegała na posadzeniu przez chętne rodziny, zamieszkujące tą miejscowość, sadzonki drzewa lub krzewu, które opatrzone zostały tabliczką informującą, od kogo dana roślina pochodzi.
  Powyższe działanie miało na celu poprawę estetyki przyległego do stawu terenu, edukację ekologiczną, zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Huty Żuławskiej oraz integrację jej mieszkańców.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL