• Dożynki Gminne w sołectwie Bogdany

  2017-08-28 11:44:51

  Dożynki Gminne w Bogdanach
 • Spacer badawczy w ramach konsultacji społecznych

  2017-08-24 09:27:10

  Braniewo z lotu ptaka

   

  W dniu dzisiejszym, 24.08.2017r., o godz. 15:00, na terenie byłego Państwowego Stada Ogierów w Braniewie, odbędzie się "Spacer badawczy" w ramach prowadzonych przez Urząd Miasta konsultacji społecznych.
  W imieniu organizatorów zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i wyrażenia swojej opinii na temat zagospodarowania tego niezwykłego miejsca.
  My też tam będziemy :)
  więcej informacji w artykule Gazety Braniewskiej pod adresem: http://braniewo.wm.pl/460113,By-stadnina-odzyskala-dawna-swietnosc.html#axzz4qeTrswyd

   

  wprowadził: administrator

 • Bliżej Natury 2017 -plener plastyczny

  2017-08-22 09:00:39

  Bliżej Natury- plener

   

  W minioną sobotę (18.08.2017r.) w Bronikowie koło Młynar rozpoczął się Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Bliżej Natury”.
  Za sprawą organizatorów tj.: Ośrodka Kultury w Młynarach oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Młynar, do Gospodarstwa Agroturystycznego „Zielona Dolina” zawitało wielu artystów z kraju i gości zagranicznych, którzy przez cały tydzień oddawać się będą twórczej pracy, której tematem przewodnim jest jubileusz 690- lecia Młynar.
  Część prac będzie można nabyć już 25 sierpnia, podczas zakończenia pleneru. Pozostałe zagoszczą, od 1 września, na wystawie poplenerowej w Ośrodku Kultury w Młynarach.

  wprowadził: administrator

 • Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020

  2017-07-25 14:37:56

  prow 2014-2020 nowy

   

  Biuro Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje, że w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostaw maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.


  Portal jest dostępny pod adresem:  https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

  Przeczytaj więcej ...
 • Aktualizacja dokumentacji LSR

  2017-05-19 14:53:18

  prow 2014-2020 nowy

   

  W związku z dynamiką zmian, w tym uregulowań prawnych, lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” prowadzi prace aktualizacyjne, dotyczące dokumentacji  Lokalnej Strategii Rozwoju.
  Dlatego Prosimy o aktywne włączenie się w prace i konsultacje powyższej dokumentacji.
  Dodatkowych informacji udziela Biuro Zarządu LGD pod nr tel. 55 231 12 52 lub za pośrednictwem poczty e-mail: lgdpartnerstwo@o2.pl


   

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL