• Aktywnie dla budowy LSR

  2015-10-20 17:48:48

  analiza SWOT

   

  Wrzesień był miesiącem intensywnych spotkań z mieszkańcami obszaru naszej LGD, podczas których uczestnicy wspólnie analizowali słabe i mocne strony swoich „małych ojczyzn” oraz określali szanse i zagrożenia.


  Efekt wspólnej pracy stał się doskonałym materiałem dla wyznaczenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju i kierunków działania LGD.
  Dlatego dziękujemy za ten ogromny wkład w budowę, jakże ważnego dla rozwoju naszego obszaru, dokumentu.

   

  LGD- Wysoczyzna Elbląska w dalszym ciągu prowadzi prace nad tworzeniem ostatecznej wersji dokumentu i do czasu jego zatwierdzenia, mieszkańcy oraz przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego mogą zgłaszać do Biura Zarządu swoje sugestie i potrzeby.

   

  Zarząd
  LGD- Wysoczyzna Elbląska

   

  wprowadził: administrator

 • Podsumowanie PROW 2007-2013

  2015-10-16 11:32:56

  Konferencja

   

  12 października 2015 roku w Hotelu Marina Club w miejscowości Siła, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował konferencję pn. „Przemiany na obszarach wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla na przełomie siedmioletniego okresu  programowania PROW 2007 - 2013”, podsumowującą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

  Przeczytaj więcej ...
 • Produkt Warmia Mazury

  2015-10-16 09:48:42

  Produkt Warmia Mazury

   

  „Produkt Warmia Mazury” promuje wydarzenia, produkty oraz usługi podmiotów z regionu. Do tej pory samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przyznał 214 certyfikatów.

  Przeczytaj więcej ...
 • Uroczyste podpisanie umów

  2015-09-24 13:27:48

  Podpisanie umowy

   

  W dniu wczorajszym LGD - Wysoczyzna Elbląska znalazła się w grupie ośmiu organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
  Dodatkowo jako pierwsi podpisaliśmy umowę, pod którą podpisy złożyli:
  Prezes Zarządu, Pan Jerzy Gajewski oraz Skarbnik, Pani Beata Korzeniewska-Pietrzak.
  Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego reprezentowali: Marszałek Województwa, Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Członek Zarządu Województwa,          Pani Sylwia Jaskulska.

   

  Biuro Zarządu

  LGD- Wysoczyzna Elbląska

   

  wprowadził: administrator

 • Konsultcje społeczne

  2015-09-10 13:33:13

  prow 2014-2020

   

  Szanowni Państwo,

  LGD- Wysoczyzna Elbląska informuje, że rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju naszego wspólnego obszaru.

  Istotnym elementem prac przy tworzeniu tego rodzaju dokumentacji jest bezpośrednia współpraca z mieszkańcami, w tym konsultacje społeczne, które pozwolą uzyskać prawdziwy obraz problemów występujących na danym obszarze.

  Dlatego zapraszamy reprezentantów wszystkich sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańców na spotkania informacyjno-konsultacyjne, które zaplanowano w/g poniższego harmonogramu: 

   

  Gmina Braniewo:

  17.09.2015r. godz. 17:00 - świetlica wiejska w Lipowinie.

  Gmina Frombork:

  18.09.2015r. godz. 17:00 - Urząd Miasta i Gminy we Fromborku (sala narad).

  Gmina Lelkowo:

  21.09.2015r. godz. 17:00 - Ośrodek kultury w Lelkowie.

  Gmina Płoskinia:

  22.09.2015r. godz. 17:00 - Gminna Biblioteka Publiczna w Płoskini.

  Gmina Młynary:

  23.09.2015r. godz. 17:00 - Ośrodek Kultury w Młynarach.

  Gmina Pieniężno:

  24.09.2015r. godz. 17:00 - Miejski Dom Kultury w Pieniężnie.

  Gmina Wilczęta:

  25.09.2015r. godz. 17:00 - Urząd Gminy Wilczęta (sala narad).

  Gmina Milejewo:

  28.09.2015r. godz. 17:00 - Urząd Gminy Milejewo (sala narad).

  Gmina Tolkmicko:

  29.09.2015r. godz. 17:00 - Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko (sala narad).

  Gmina Miasto Braniewo:

  30.09.2015r. godz. 17:00 - Urząd Miasta Braniewo (sala narad)

   

  Jednocześnie prosimy o wypełnienie: konsultacyjnej ankiety elektronicznej

  lub tradycyjnej  ankiety konsultacyjnej , którą po wypełnieniu można dostarczyć osobiście do Biura Zarządu LGD mieszczącego się przy ul. Braniewskiej 11, 14-530 Frombork przesłać pocztą tradycyjną na podany adres lub drogą elektroniczną na adres lgdwysoczyznaelblaska@02.pl
  Dodatkowo swoje uwagi można przekazać do Biura Zarządu LGD telefonicznie pod nr 55 231 12 52 lub bezpośrednio podczas spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach.

   

  Zarząd LGD- Wysoczyzna Elbląska

   

  wprowadził: administrator

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL