• Wesołego Alleluja...

  2016-03-24 10:55:25

  wesolego allelujaZdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"             
  życzy Zarząd LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej".

 • Nowa nazwa LGD

  2016-01-11 09:32:46

  Szanowni Państwo,

  miło nam zakomunikować, że po dokonanym w dniu 31.12.2015r., wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym, nasza LGD posługuje się nową nazwą: Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej".

  Powyższa zmiana podyktowna została potrzebą uwidocznienia w nazwie dwóch krain występujących na obszarze LGD.

  Obecnie trwają prace aktualizujące dane naszej organizacji.

   

  Biuro Zarządu LGD

   

  wprowadził: administrator

 • Spotkanie z Samorządowcami.

  2015-12-30 21:13:45

  LSR- konsultacje

   

  W dniu wczorajszym odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne, w którym wzięli udział reprezentanci lokalnych samorządów.  Znaczną część  spotkania pochłonęła dyskusja na temat dróg lokalnych, których jakość, dzięki funduszom unijnym, powinna znacznie się poprawić. 

  wprowadził: administrator

 • Wesołych Świąt

  2015-12-23 13:43:55

  Boże Narodzenie
 • Konsultacje LSR

  2015-12-22 18:45:21

  prow 2014-2020

   

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania informuje o możliwości składania uwag i wniosków do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.

  Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście w godzinach pracy Biura Zarządu LGD lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

   

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL