• Finał konkursu: Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionu

  2018-07-20 09:40:24

  Dżem z rajskich jabłuszek

   

  Kulinarne zmagania sześciu najlepszych ekip odbędą się w najbliższą sobotę (21 lipca 2018r.) w salach olsztyńskiego zamku.

   

  Do finału regionalnego w kategorii na najlepszą potrawę regionalną zgłosiło się sześć ekip, natomiast w kategorii na najlepszy produkt regionalny zgłoszono 22 produkty.

   

  Miłą jet informcja, że w finałowym składzie rywaklizować będą również podmioty z obszaru LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej", którym mocno kibicujemy.

  Przeczytaj więcej ...
 • Tradycja i Rozwój dla przedstawicieli obszarów wiejskich...

  2018-07-19 11:03:28

  Skarby Europy Zaklęte w Szkle

   

  Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o dziedzictwo kulturowe trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

  Akcja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województw: mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zrzeszonych w grupach formalnych lub nieformalnych.

  Muszą one prowadzić działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujące dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich, oraz przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie.

  Przeczytaj więcej ...
 • Dotacje dla organizacji pozarządowych.

  2018-07-17 09:53:37

  herb UMSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2018.

  Przeczytaj więcej ...
 • Granty sołeckie przyznane.

  2018-07-16 09:29:19

  Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińso-Mazurskiego

   

  W ubiegłym tygodniu władze Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisały z beneficjentami umowy na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

   

  Dofinansowanie w wysokości 8tyś. zł otrzymały inwestycje zgłoszone przez gminy i realizowane w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

   

  Wśród laureatów konkursu obecne były cztery sołectwa z obszaru LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”.

   

  Nabór wniosków w ramach II edycji konkursu wciąż trwa, a dokumentację aplikacyjną można składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie do 20 lipca 2018r.

   

  wprowadził: administrator

 • Certyfikaty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie: Zielone lato.

  2018-07-12 13:38:08

  certyfikaty zielone lato

   

  W ramach Konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato” komisja konkursowa sprawdza m.in.: standard zakwaterowania i wyposażenia, jakość świadczonych usług rekreacyjnych, stan obiektów, a także możliwości żywienia gości i metody promocji poszczególnych obiektów.


  Laureaci wybierani są spośród kilkudziesięciu zgłoszonych do konkursu obiektów w trzech kategoriach:
  a) gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (typowe gospodarstwa agroturystyczne),
  b) gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (inne obiekty turystyczne działające na obszarach wiejskich Warmii i Mazur),
  c) zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

   

  W roku 2018, do grona laureatów tego prestiżowego konkursu dołączyły podmioty z naszego obszaru:


  - „Ziołowy Dzbanek” z Sąp gm. Młynary;


  - „Pracownia Rzemiosł Dawnych” z Łęcza gm. Tolkmicko.

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL