• Otwarty konkurs ofert- Gmina Młynary

  2012-01-27 10:08:22

  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

  Przeczytaj więcej ...
 • Otwarty konkurs ofert- Gmina Milejewo

  2012-01-27 09:39:05

  Wójt Gminy Milejewo ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2012 r.

  Przeczytaj więcej ...
 • Równać Szanse 2012

  2012-01-20 07:40:59

  równać szansePolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.  

  Przeczytaj więcej ...
 • Konkurs FIO

  2012-01-16 07:44:11

  FIOMinister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

  Przeczytaj więcej ...
 • Spotkanie informacyjne

  2012-01-12 08:45:06

  Herb- Starostwo Powiatowe w ElbląguW zawiązku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu:

  •Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  •Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  •Turystyki i krajoznawstwa,
  •Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Starostwo Powiatowe w Elblągu informuje, że organizuje w dniu 16 stycznia 2012 r.  o godz. 14:00 spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące ogłoszonego konkursu.

   

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL