• Tydzień z ekspertem- kolejne spotkanie

  2011-10-24 11:42:21

  Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panią Anną Potok – ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.

  Przeczytaj więcej ...
 • Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy- konkurs

  2011-10-19 13:16:25

  potrawy rybneUprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w VI edycji konkursu "Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy", którego organizatorami są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury.

  Przeczytaj więcej ...
 • I Ponadlokalny Turniej Wiedzy o Gminie Młynary

  2011-10-17 09:47:26

  Młynary- witaczeW imieniu Fundacji „Teraz My” oraz Zespołu Szkół w Młynarach, zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Młynary do udziału w " I Ponadlokalnym Turnieju Wiedzy o Gminie Młynary", którego głównym celem jest szerzenie wiedzy historycznej o gminie, jak i budowanie lokalnego patriotyzmu, więzi i dumy z gminy Młynary. Turniej będzie odbywał się na 5 poziomach.

  Przeczytaj więcej ...
 • Umiejętności lidera i angażowanie ludzi do pracy w organizacjach-szkolenie

  2011-10-14 09:55:09

  szkolenieSerdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Centrum Organizacji Pozarządowych powiatu elbląskiego do udziału w szkoleniu: "Umiejętności lidera i angażowanie ludzi do pracy w organizacjach"

  Przeczytaj więcej ...
 • III Elbląska Konferencja Na Temat Ekonomii Społecznej

  2011-10-10 11:50:09

  o.w.i.e.s.Wyzwanie, jakie stoi dziś przed ekonomią społeczną, to działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych. Orzech niełatwy do zgryzienia, bo pozarządowcom wciąż brak żyłki przedsiębiorcy, a bez myślenia przyszłościowego wiele podmiotów może przestać radzić sobie z codziennym działaniem, utrzymaniem biura i pracowników. Jak zabrać się za tworzenie przedsiębiorstwa społecznego? O tym podczas III Elbląskiej Konferencji Na Temat Ekonomii Społecznej – już 13 października 2011.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL