• Nabór na stanowisko pracy w LGD

  2022-06-22 14:47:50

  oferta pracy

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” z siedzibą we Fromborku ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista d.s. administracyjno-biurowych.


  1.Cel istnienia stanowiska pracy
  Prowadzenie Biura Zarządu

  2.Wymagania niezbędne
  a) Wykształcenie minimum średnie;
  b) Co najmniej 5- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
  c) Obsługa urządzeń biurowych;
  d) Obsługa komputera i aplikacji biurowych;
  e) Znajomość zagadnień PROW 2014-2020;
  f) Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023;

  3.Wymagania preferowane (pożądane)
  a) Doświadczenie w aplikowaniu i rozliczaniu środków unijnych i krajowych;
  b) Znajomość ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;
  c) Umiejętność śledzenia zmian w przepisach prawnych;
  d) Dobra organizacja pracy;
  e) Sumienność, rzetelność, samodzielność i odpowiedzialność przy wykonywaniu powierzonych zadań;
  f) Dyspozycyjność;
  g) Komunikatywność;
  h) Wysoka kultura osobista;
  i) Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub rosyjski);
  j) Prawo jazdy kat. B

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na działania dotyczące tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

  2022-06-14 19:47:07

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 39/2022

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na działania dotyczące budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej.

  2022-06-14 19:27:00

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 38/2022

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na działania dotyczące budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

  2022-06-14 19:20:20

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 37/2022

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na działania podnoszące wiedzę i umiejętności mieszkańców obszaru LGD.

  2022-06-14 19:13:03

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 36/2022

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL