• Obsługa zdalna interesantów Biura Zarządu LGD.

  2022-10-19 21:41:58

  logotypy programu PROW 2014-2020

  W związku z dodatkowymi zadaniami pracownicy Biura Zarządu LGD w dniach 20-21.10.2022r., prowadić będą obsługę zdalną interesantów.
   

  tel. kontaktowy 55 231 12 52 lub 502 307 086  wprowadził: administrator
 • Odwiedzili biogazownię, aby poznać zasady jej działania.

  2022-10-19 13:45:25

  biogazownia_wizyta

   
  W ramach realizacji promocyjno-edukacyjnego projektu współpracy pt. „Wiem Czym Oddycham”, w dniach 13-14 października piętnastoosobowa grupa mieszkańców Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej uczestniczyła w wizycie studyjnej po terenie powiatu oleckiego i ełckiego, gdzie gościła nas partnerska LGD „Lider w Ego”.
   
  Wydarzenie poświęcone było przedstawieniu dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń w zakresie pozytywnego wpływu odnawialnych źródeł energii (OZE)  na ochronę środowiska, jak również przeciwdziałanie zmianom klimatu.
   
  Ciekawym punktem programu była wizyta w biogazowi Zajdy w gminie Olecko, gdzie uczestnicy poznali zasady jej działania, jak również mogli zobaczyć jak wygląda komora fermentacyjna, w której dochodzi do rozkładu substancji organicznej oraz produkcji biogazu przetwarzanego na energię elektryczną oraz ciepło.
   

  wprowadził: administrator 
 • Obsługa zdalna biura zarządu.

  2022-10-12 15:42:08

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W zwiąku z realizacją dodatkowych zadań w ramach planu działania Lokalnej Strrategii Rozwoju, Biuro Zrządu LGD w dniach 13-14.10.2022r. prowadić będzie obsługę zdalną.

  tel. kontaktowy 502 307 086

   

  wprowadził: administrator

   

 • Wiem czym oddycham - wizyta studyjna

  2022-09-27 16:11:03

  OZE LGD
  W związku z realizacją projektu współpracy „WIEM CZYM ODDYCHAM”, zachęcamy do udziału w wizycie studyjnej połączonej z konferencją inaugurującą projekt.

  Wydarzenie będzie miało miejsce na obszarze LGD „Lider w EGO” w dniach 13-14 października 2022r. i zostanie poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii (OZE).
  Zainteresowane podmioty (sektor społeczny, gospodarczy oraz publiczny) mogą zgłaszać chęć udziału w wizycie studyjnej, poprzez wypełnienie i dostarczenie do Bura Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” załączonego formularza zgłoszeniowego.
  O zakwalifikowaniu do udziału w wizycie zdecyduje kolejność zgłoszeń warz z adekwatnym uzasadnieniem chęci udziału w wydarzeniu.
  wprowadził: administrator 

 • Kolejne spotkania z mieszkańcami Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej.

  2022-09-13 14:11:34

  spotkanie lsr

   
  Za nami półmetek spotkań z mieszkańcami obszaru działania LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, w ramach których konsultowane są pomysły związane z rozwojem naszej „małej ojczyzny”.
   
  Uczestnicy spotkań mają realną szansę wpływu na zmiany, które przyczynią się do zróżnicowanego rozwoju społeczno-gospodarczego terenu powiatu braniewskiego oraz części gmin leżących na Wysoczyźnie Elbląskiej.
  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL