• Otwarty konkurs ofert powiatu elbląskiego

  2011-01-11 09:39:26

  Zarząd Powiatu w Elblągu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2011 r. z zakresu:
  - kultury,
  - sportu,
  - turystyki.
  Wnioski można składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy, nazwą wnioskodawcy, adresem i nr telefonu. Dokumentacja przyjmowana jest od  4.01.2011 r. do 4.02.2011 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu – ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu).
  Więcej informacji
  : http://www.powiat.elblag.pl/index.php?pod_menu=638

 • Młodzież w działaniu...

  2011-01-11 08:56:10

  młodzież w działaniu_logoCentrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zaprasza młodzież z Warmii, Mazur i Powiśla w wieku 17 – 30 lat, na szkolenie: Wolontariat europejski w programie „Młodzież w działaniu”, które odbędzie się  w dniach: 28– 29 stycznia 2011 r. w siedzibie CEIK w Olsztynie przy ul. Parkowej 1.
  Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty podróży. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń /liczba miejsc ograniczona/. Informacji o szkoleniu udzielają: Danuta Sobolewska i Sławomir Mołda, tel. (89) 513 17 35 Program szkolenia i karta zgłoszenia na stronie:
    www.ceik.eu
  .

  wprowadził: administrator

 • Festiwal Rzeźby z Lodu Zalewu Wiślanego

  2011-01-10 07:50:39

  rzeźba- rybakW dniu 15.01.2011r (sobota) Lokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska zaprasza serdecznie do Suchacza, gdzie, na terenie Klubu Entuzjastów Żeglarstwa, o godz. 10:00 rozpocznie się Festiwal Rzeźby z Lodu Zalewu Wiślanego.
  W trakcie imprezy będzie można podziwiać, jak doświadczeni artyści (za pomocą pilarek, młotków, siekier, tarek, a nawet żelazka) będą tworzyć  kilkumetrowe figury, a osoby chcące spróbować swych sił w tej, jakże ciekawej dyscyplinie dostaną do dyspozycji bloczek lodu o wymiarach 40x50x100(cm), z którego będą mogli wykonać pracę o dowolnej tematyce.
  Gości, którzy nie czują się pewnie w tej dyscyplinie sztuki, podczas pracy rzeźbiarzy zapraszamy do zwiedzania portu jachtowego oraz konsumpcji gorących napoi i posiłków, a wszystko to w miłej i przyjemnej atmosferze i przy ciepłym płomieniu ogniska.
  Organizatorzy mają nadzieję, że pogoda dopisze i lodowe cuda będą mogły być podziwiane przez długi czas, przez odwiedzających Suchacz turystów.

  informacji na temat festiwalu udziela biuro LGD- Wysoczyzna Elbląska (tel. 55 231 12 52) oraz jego koordynator: pan Robert Wojtusiak (tel. 605 685 071)

  W przypadku pogorszenia się pogody, warunkującej przeprowadzenie imprezy, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu festiwalu.

   

  wprowadził: administrator


   

 • Zimowisko- wolne miejsca

  2011-01-05 09:05:40

  zimowiskoWarmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą organizuje wraz ze Stowarzyszeniem Równych Szans zimowiska w szkole narciarskiej w Murzasiche k/Zakopanego
  Termin zimowiska 25 stycznia-03 luty 2011 rok.
  Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku 7- 18 lat ( w chwili trwania zimowiska uczestnik nie może mieć skończonych lat 18), których przynajmniej jedno z rodziców, opiekunów jest płatnikiem KRUS.
  Koszty uczestnictwa wynoszą 550 zł od osoby i obejmują:
  • całodobowe wyżywienie
  • zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • opiekę medyczną
  • ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków
  • sprzęt, wyciągi narciarskie
  • profesjonalnych instruktorów
  • transport

  Przeczytaj więcej ...
 • Biuletyn KSOW

  2010-12-28 13:26:43

  ksowUprzejmie informujmy, iż ukazał się kolejny 03/2010 numer „Biuletynu KSOW”. Wydawnictwo służyć ma wymianie doświadczeń i informacji w ramach realizacji najlepszych praktyk Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydawcą kwartalnika jest Sekretariat Centralny KSOW, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW. W najnowszym wydaniu znajdą Państwo wiele informacji na temat działań Sieci m.in. informacje o porozumieniu pomiędzy siecią Węgierską o Polską, o współpracy KSOW i IRWiR PAN, informacje nt. KSOW na Słowacji.
  W numerze również informacje o wydarzeniach i najbliższych planach w Sekretariatach Regionalnych KSOW.  
  Jednocześnie informujmy, iż „Biuletyn KSOW” dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie www.ksow.gov.pl.
   Zachęcamy do lektury!

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL