• Pierwsze umowy podpisane...

  2017-05-05 14:42:46

  Podpisanie umowy 19.2

   

  4 maja 2017 roku w Olsztynie zostało podpisanych 18 pierwszych umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
  Dodatkowej radości przysparza fakt, że wśród pierwszych podmiotów podpisujących umowy, znaleźli się  beneficjenci z naszego obszaru.

  Tak więc czekamy na zawarcie pozostałych umów i uzgodnienie terminu kolejnych naborów.

   

  Biuro Zarządu

   

  wprowadził: administrator

 • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

  2017-03-13 14:59:51

  starostwo- zaproszenie
 • Wesołych Świąt

  2016-12-23 09:26:03

  kartka świąteczna

   

  Zdrowych, radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

  życzą: członkowie Zarządu oraz pracownicy biura LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

 • Listy wniosków, które wpłynęły w ramach zakończonych naborów

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  2016-11-25 16:35:40

  prow 2014-2020 nowy

   

  W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi  Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Biuro Zarządu LGD informuje, że załącznik dotyczy wszystkich wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioskodawca,(jeżeli go dotyczy) jest zobligowany sam dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym), zawierający informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.). Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod dostępnym linkiem:


  https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL