• Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

  2017-11-10 18:16:42

  logotypy programu PROW 2014-2020 

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 8/2017

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

  2017-11-10 15:43:07

  logotypy programu PROW 2014-2020 
  Ogłoszenie o naborze wniosków 
  Nr 7/2017

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
  Przeczytaj więcej ...
 • Stoisko informacyjno-promocyjne...

  2017-09-20 13:32:53

  Powiatowe Święto Chleba

   

  Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” składa serdeczne podziękowania wszystkim osobą, które podczas Powiatowego Święta Plonów w Pieniężnie, odwiedziły nasze stoisko informacyjno-promocyjne, w ramach którego można było zapoznać się z założeniami strategii rozwoju lokalnego kierowanej przez społeczność, uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych, konkurencji dojenia sztucznej krowy „Balbiny” oraz na koniec zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w „Foto budce”.


  Mamy nadzieję, że był to dla Państwa miło spędzony czas oraz zapraszamy na kolejne wydarzenia współorganizowane przez naszą organizację.

   

  wprowadził: administrator

 • Konsultacje społeczne.

  2017-09-11 13:46:07

  herb UMZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

   

  Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 7 września – 9 października 2017 do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

  Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


  Projekt programu współpracy na rok 2018 oraz formularz zgłaszania wuwag i opinii w konsultacjach znajduje się pod adresem:  http://bip.warmia.mazury.pl/774/projekt-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2018.html

   

  wprowadził: administrator

 • Powiatowe Święto Plonów 2017

  2017-09-11 12:50:37

  Dożynki Powiatowe Pieniężno

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL