• Lista rankingowa ocenionych wniosków...

  2009-12-29 16:09:44

  Rada Programowa LGD- Wysoczyzna Elbląska w dniu 28 grudnia 2009r dokonała oceny wniosków złożonych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Lokalnymi kryteriami oceny merytorycznej.
  Przeczytaj więcej ...
 • Posiedzenie Rady Programowej

  2009-12-25 13:00:44

  W najbliższy poniedziałek 28.12.2009r o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy Milejewo odbędzie się posiedzenie Rady Programowej LGD- Wysoczyzna Elbląska, poświęcone ocenie wniosków o pomoc finansową w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

   

  B. Zięba

 • Informacja dotycząca naboru na księgowego LGD

  2009-12-21 22:17:41

  W związku z brakiem ofert w odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa LGD- Wysoczyzna Elbląska o naborze na wolne stanowisko  Samodzielnego Księgowego, informujemy, że konkurs nie został rozstrzygnięty.

   

  B. Zięba

 • Nabór wniosków na Małe Projekty zakończony

  2009-12-20 20:24:20

  W dniu 15 grudnia 2009r zakończony został nabór wniosków o pomoc finansową w zakresie "Małych Projektów" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach zadań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  Przeczytaj więcej ...
 • Seminarium informacyjne...

  2009-12-02 21:07:42

  Regionalny Ośrodek EFS w Elblągu zaprasza na seminarium informacyjne dotyczące możliwości rozwoju w naszym regionie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia  w Milejewie.

   

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL