• Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- warsztaty

  2012-05-10 09:39:19

  herb UMSamorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Erisa), zaprasza  dnia 23 maja 2012r do Hotelu Wileńskiego w Olsztynie, gdzie odbędą się warsztaty, które pozwolą na identyfikację potrzeb Województwa Warmińsko-Mazurskiego wobec problemu wykluczenia cyfrowego.

  Przeczytaj więcej ...
 • Festyn Integracyjny -Jesteśmy razem

  2012-05-07 11:14:53

  Tradycyjnie, jak co roku, z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warminsko-Mazurskiego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie odbędzie się na Starym Mieście w Olsztynie XIV Festyn Integracyjny o charakterze rekreacyjnym pod hasłem „Jesteśmy razem”. Tegoroczna impreza odbędzie się 19 maja i będzie trwać w godz. 11.00-14.00.

  Przeczytaj więcej ...
 • Wyskocz do Milejewka!!!

  2012-04-26 14:45:48

  1 maja 2012 Rodzinna Majówka w Milejewku, czekają rodzinne atrakcje (m.in. plac zabaw, rodzinne zabawy i atrakcje, kręcenie balonów, rodzinne narty, quady, konie, trampolina), a do tego sielska wiejska atmosfera, bar, grill, muzyka ...


  Ramowy program:
  11.00 - 14.00 towarzyskie skoki przez przeszkody na koniach
  14.00 - 15.30 Rodzinna Majowa Rozgrzewka - dla rodzin i drużyn do pokonania tor pełen rodzinnych wyzwań, a także wspólnych szaleństw (m.in. wieloosobowe narty, magiczny ołówek, „talon na balon”, bajkowy makijaż i inne)
  15.30 otwarte amatorskie Mistrzostwa Wysoczyzny Elbląskiej w Skokach na Trampolinie o puchar Milejewka (zapisy na miejscu, wystartować może KAŻDY!:)
  w zależności od ilości uczestników organizator zastrzega możliwe zmiany czasowe w programie

  pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia
  Agnieszka Niewińska

  Gospodarstwo Agroturystyczne Milejewko
  http://www.milejewko.cba.pl/
  ul. Elbląska 88
  82-316 Milejewo
  tel. 694 926 453

   

  wprowadził: administrator

 • Konkurs na dofinansowanie wkładu własnego

  2012-04-25 09:57:26

  herb UMZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych . Dotyczy następujących zadań:
  1) edukacja i promocja zdrowia publicznego
  2) rozwój kultury fizycznej
  3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  4) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
  5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  6) rozwój turystyki
  7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
  8) aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
  9) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
  10) integracja środowisk kombatanckich

  Przeczytaj więcej ...
 • Konsultacje Społeczne

  2012-04-24 10:39:14

  herb UMZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm.),
  do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu  Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL