• Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020

  2017-07-25 14:37:56

  prow 2014-2020 nowy

   

  Biuro Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje, że w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostaw maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.


  Portal jest dostępny pod adresem:  https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

  Przeczytaj więcej ...
 • Aktualizacja dokumentacji LSR

  2017-05-19 14:53:18

  prow 2014-2020 nowy

   

  W związku z dynamiką zmian, w tym uregulowań prawnych, lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” prowadzi prace aktualizacyjne, dotyczące dokumentacji  Lokalnej Strategii Rozwoju.
  Dlatego Prosimy o aktywne włączenie się w prace i konsultacje powyższej dokumentacji.
  Dodatkowych informacji udziela Biuro Zarządu LGD pod nr tel. 55 231 12 52 lub za pośrednictwem poczty e-mail: lgdpartnerstwo@o2.pl


   

  Przeczytaj więcej ...
 • Sąpy skazane na sukces...

  2017-05-11 09:37:11

  Babia Dolina - witacz

   

  Miło nam poinformować, że Rada Programowa Konkursu Sposób na Sukces wybrała laureatów i wyróżnionych w XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Wyłoniono szesnaście przedsięwzięć w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w tym dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie.
  Wśród laureatów w kategorii "Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych" znalazła się Fundacja "Teraz My" z Sąp (gm. Młynary).

   

  Biuro Zarządu

   

  wprowadził: administrator

 • Pierwsze umowy podpisane...

  2017-05-05 14:42:46

  Podpisanie umowy 19.2

   

  4 maja 2017 roku w Olsztynie zostało podpisanych 18 pierwszych umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
  Dodatkowej radości przysparza fakt, że wśród pierwszych podmiotów podpisujących umowy, znaleźli się  beneficjenci z naszego obszaru.

  Tak więc czekamy na zawarcie pozostałych umów i uzgodnienie terminu kolejnych naborów.

   

  Biuro Zarządu

   

  wprowadził: administrator

 • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

  2017-03-13 14:59:51

  starostwo- zaproszenie

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL