• Szanty nad Zalewem Wiślanym

  2016-06-24 09:03:01

  szanty_tolkmickoTolkmicko to urokliwe miasteczko nad Zalewem Wiślanym. Z roku na rok coraz atrakcyjniejsze, warte odwiedzenia i zatrzymania się w nim choć na chwilę. Niebywałą okazją do odwiedzin będzie Tolkmicki Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szanty nad Zalewem” , który odbędzie się 30 czerwca i 1 lipca.

  Przeczytaj więcej ...
 • Testowanie tras rowerowych w gminie Młynary

  2016-06-16 13:28:12

  rajd_mlynary
 • Seniorada 2016.

  2016-06-09 14:01:34

  seniorada 2016

   

  Braniewskie Centrum Kultury wraz z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Braniewie zapraszają na XII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych „Seniorada 2016”.

   

  Przegląd rozpocznie się w sobotę 18.06.2016r. o godz. 11:00 w braniewskim amfiteatrze, podczas którego zaprezentuje się kilkanaście grup z Warmii i Mazur oraz goście zagraniczni.
  Obszar LGD reprezentować będą:

   

  Sasanki (Suchacz),
  Tolkmiczanki (Tolkmicko),
  Stokrotki (Pieniężno),
  Wrzos (Braniewo),
  Nuta Braniewska (Braniewo),
  Warmianki (Frombork),
  Karszewianki (Karszewo)
  oraz Tęcza Warmii (Braniewo),


  wprowadził:administrator

 • Aktualizacja LSR

  2016-06-09 13:39:24

  prow 2014-2020

  W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023, wynikającą z podpisanej w dniu 20.05.2016r., z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z pomniejszonym budżetem, rozpoczęto procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  Dlatego prosimy członków LGD, mieszkańców oraz pozostałe podmioty działające na naszym obszarze o zgłaszanie propozycji zmian do dokumentu.

  Przeczytaj więcej ...
 • Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego...

  2016-05-30 09:22:59

  Piknik NGO

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL