• Kolejne inwestycje drogowe na obszarze LGD

  2018-03-29 13:04:32

  umowa_droga_504_507

   

  W dniu 26.03.2018r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zostało podpisane porozumienie związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno oraz drogi nr 504 Pogrodzie-Braniewo.

   

  Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez rozbudowę dróg wojewódzkich nr 504 oraz 507.

   

  Pierwszy etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507, to odcinek 14,5km od skrzyżowania z drogą krajową nr 54 w Braniewie do miejsca zlokalizowanego tuż za miejscowością Wola Lipowska.

   

  Rozbudowa na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno (droga wojewódzka nr 507) stanowi natomiast drugi etap tego przedsięwzięcia. Na odcinku o łącznej długości prawie 13,9km przewidziano m.in budowę obwodnicy Pieniężna.

   

  Podpisy pod porozumieniem na realizację pierwszego etapu złożyli w dniu 26.03.2018r. wójt gminy Braniewo Tomasz Sielicki oraz Waldemar Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w obecności marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina oraz członka zarządu- Marcina Kuchcińskiego.


  Z kolei pierwszy etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 504, to odcinek 8,3km i rozpocznie się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 503 w Pogrodziu (gm. Tolkmicko), do ulicy Elbląskiej we Fromborku.

   

  Drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 504, no odcinku 8,5km, rozpocznie się od ul. Braniewskiej we Fromborku i zakończy na skrzyżowaniu gen. Władysława Andersa w Braniewie. Łączna długość odcinka wynosi prawie 8,5 km.

   

  Zakończenie prac zaplanowano na drugi kwartał 2020 roku.


  Wprowadził: administrator

 • Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach- Ostróda 2018

  2018-03-12 15:26:41

  Samorządowy Dzień Sołtysa Ostróda 2018W dniu 09.03.2018r. w Ostródzie, podczas Samorządowego Dnia Sołtysa, stu wyróżniających się przedstawicieli lokalnych społeczności odebrało z rąk Marszałka Gustawa Marka Brzezina symboliczne podziękowania.


  Jak mówił, podczas wydarzenia, Marszałek  Województwa Warmińsko-Mazurskiego: „To święto jest okazją, by docenić wielki trud i wysiłek wkładany w pracę na rzecz rozwoju sołectwa”.


  Tym bardziej miło było widzieć wśród wyróżnionych osób, sołtysów z obszaru LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”.

   

  Dodatkowo, w ramach działań promujących nasze piękne krainy: Północną Warmię oraz Wysoczyznę Elbląską, Biuro Zarządu przygotowało stoisko informacyjno-promocyjne.

   

  wprowadził: administrator

 • Wesołych Świąt

  2017-12-22 16:14:44

  kartka świąteczna

   

  Zdrowych, radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

  życzą: członkowie Zarządu oraz pracownicy biura LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

  2017-12-01 15:24:56

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Szanowni Państwo,
  Chcąc właściwie realizować zapisy strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  Biuro Zarządu LGD zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, na którym poruszona zostanie problematyka:


  •Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023;


  •ogłoszonych naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


  Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2017r. o godz. 14:00 we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11 (sala nr 6).


  Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do wtorku (05.12.2017r.) do godz.16:00, bezpośrednio w Biurze Zarządu LGD, biurze terenowym w Pieniężnie oraz telefonicznie pod nr: 55 231 12 52; 791 526 599; 502 307 086 lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej e-mail: lgdpartnerstwo@o2.pl

 • Uroczystości pogrzebowe

  2017-11-28 14:19:32

  szarfa żałobna

   

  W nawiązaniu do wczorajszej wiadomości o śmierci Wiceprezesa LGD, znany jest już termin i miejsce uroczystości pogrzebowych.

  Odbędą się one w najbliższy czwartek (30.11.2017r.) w Kościele p.w. św. Mikołaja w Pogrodziu gm. Tolkmicko, gdzie o godz. 12:30 zostanie wystawiona urna z prochami Ś.P. Jerzego Gajewskiego, a o godz. 13:00 rozpocznie się msza żałobna, po której na cmentarzu parafialnym nastąpi pochówek zmarłego.

   

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL