• Konkurs na wkład własny do projektów...

  2015-05-18 09:17:45

  herb UM

   

  Szanowni Państwo,

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych . Dotyczy następujących zadań:
  1) edukacja i promocja zdrowia publicznego
  2) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
  4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  5) rozwój turystyki
  6) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
  7) wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim
  8) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu
  9) integracja środowisk kombatanckich
  Kwota przeznaczona na dofinansowanie  zadań (w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) w konkursie to:  60 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.
  Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (http:// (www.bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/  w zakładce „Organizacje Pozarządowe” – otwarte konkursy ofert).
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 5 czerwca  2015 r. - należy składać oferty. 
  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

   

  wprowadził: administrator

 • Pilotażowy program wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim

  2015-05-04 10:03:33

  herb UMZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „pilotażowy program wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”.

  W sprawie konkursu można kontaktować się telefonicznie: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego, Elżbieta Mierzyńska (tel. 89 512 58 76), Joanna Glezman (tel. 89 512 58 80, 724 777 741), mailowo: op@warmia.mazury.pl lub osobiście: w siedzibie Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, pok. 3 i 6 (w przypadku spotkania – prosimy o telefoniczne zapowiedzenie wizyty).
  Treść ogłoszenia oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/Otwarte_konkursy_ofert/

   

  wprowadził: administrator

 • Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

  2015-04-16 12:06:42

  Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Elblągu uprzejmie informuję, że 28 maja 2015 r. kończy się dotychczasowa kadencja Rady na lata 2013-2015.

  W związku z powyższym Rada zwraca się do organizacji pozarządowych powiatu elbląskiego o wytypowanie spośród swoich członków kandydatów do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na nową kadencję 2015-2017 r.
   

  W związku z powyższym prosi się o wskazanie kandydata z imienia i nazwiska, nazwę organizację, adres i numer telefonu w terminie do dnia 21.04.2015 r. na adres: mailem: ngo.powiat.elblaski@wp.pl.

   

  Z poważaniem

  W-ce Przewodnicząca Rady

  Iwona Kowalska

   

  wprowadził: administrator

   

 • Cygańska biesiada w Suchaczu

  2015-04-14 10:00:39

  Suchacz- biesiada

   

  Biesiada cygańska była kolejną, niezwykle udaną imprezą rozrywkową zorganizowaną przez suchaczańskie Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Zabawa była przednia.
  W sobotę (11 kwietnia) świetlica wiejska na parę godzin zamieniła się w prawdziwie cygańskie obozowisko. W klimat imprezy wprowadziły obecnych piękne piosenki, grupowe tańcowanie i popisy zręcznościowe. Były też konkursy, turnieje, wróżby i kilka jeszcze drobnych niespodzianek.

  Przeczytaj więcej ...
 • Szukamy najlepszych gospodarstw agroturystycznych na Warmii i Mazurach

  2015-04-10 11:02:19

  Rusza kolejna edycja Konkursu Agro-eko-Turystycznego Zielone Lato.


  To jeden z najstarszych i najbardziej popularnych w naszym województwie konkursów, w którym o miano najlepszych z najlepszych rywalizują ze sobą obiekty agroturystyczne.
  Celem, jaki rokrocznie stawiają przed sobą jego organizatorzy, tj. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jest wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych na terenie naszego województwa. Zielone Lato to również popularyzacja przedsiębiorczości oraz idei współpracy na warmińsko-mazurskiej wsi oraz promocja turystyki na obszarach wiejskich.
  W 2015 konkurs organizowany będzie w trzech kategoriach:


  -Gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika,
  -Gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi,
  -Zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.


  Na zgłoszenia zainteresowanych udziałem w konkursie właścicieli obiektów, czekamy do 20 kwietnia 2015r. Laureatów poznamy w maju 2015r.


  Bliższych informacji udziela Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel. 89 521 69 07.


  Agnieszka Wojciechowska
  URZĄD MARSZAŁKOWSKI
  WOJEWÓDZTWA
  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL