• Blues Festival - Młynary

  2014-07-17 10:51:08

  Blues Festiwal
 • Dotacje dla młodych NGO, grup nieformalnych i samopomocowych

  2014-07-17 07:40:28

  Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu pełni rolę Punktu Doradczego Warmia Mazury Lokalnie dla miasta Elbląga i powiatu elbląskiego, który będzie przyjmował wnioski na mikrodotacje dla:
   
  - młodych organizacji pozarządowych - do 18 m-cy od rejestracji w RS i rocznym budżecie do 25.000 zł.
   
  - grup samopomocowych - dobrowolny zespół osób, ktorego działanie jest skierowane na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy.
   
  - grup nieformalnych - stanowiących conajmneij 3 osoby realizujące lub mające zamiar realizować działania w sferze pożytku publicznego, nie posiadające osobowości prawnej.

  Przeczytaj więcej ...
 • ZIELONE LATO - Konkurs

  2014-07-16 12:50:16

  herb UMDepartament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest promocja obiektów turystyki wiejskiej na obszarze Warmii i Mazur. Tegoroczny konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:
  •gospodarstwa gościnne (wypoczynek u rolnika),
  •gospodarstwa gościnne (wypoczynek na wsi)
  •oraz zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest m.in.:
  •prowadzenie czynnej działalności w zakresie turystyki na terenach wiejskich,
  •posiadanie rejestracji prowadzonego obiektu w ewidencji gminnej w kategorii „innych obiektów niebędących obiektami hotelarskimi, świadczących usługi hotelarskie”,
  •zgłoszenie obiektu, zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu na Arkuszu Zgłoszenia Obiektu do 20 sierpnia 2014 r.

  W konkursie nie mogą brać udziału obiekty:
  •których właściciele byli laureatami nagród/wyróżnień w poprzednich 3 edycja konkursu,

  •które nie spełniają podstawowych wymagań sanitarno-higienicznych i wymogów ochrony środowiska,

  •profesjonalne, których ocena leży w kompetencjach Urzędu Marszałkowskiego (m.in. hotele, motele, pensjonaty itd.).


  Ponadto obiekty, w których świadczone są usługi żywieniowe, powinny posiadać wpis do rejestru zakładów prowadzonych przez terenowo właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
   
  Na zgłoszenia zainteresowanych obiektów czekamy do 20 sierpnia 2014 r. Laureaci poszczególnych kategorii ubiegać się będą w tym roku o nagrody i wyróżnienia o łącznej wartości 20 tys. zł.
   
  Szczegółowych informacji udziela Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel. 89 521 69 00, 521 69 07.
   
  Materiały do pobrania znajdują się na stronie: http://warminsko-mazurskie.ksow.pl/news/entry/5772-oglaszamy-konkurs-agro-eko-turystyczny-zielone.html

   

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   

  wprowadził: administrator

 • NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

  2014-07-15 09:42:13

  paragrafOd 18 lipca wejdzie w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych, która została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

  Przeczytaj więcej ...
 • VII edycja konkursu grantowego- NA DOBRY POCZĄTEK

  2014-07-07 10:48:53

  logo- na dobry początekFundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczyna nabór wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 8 lat  mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL