• III Forum LGD Warmii i Mazur

  2010-02-16 22:26:11

  II Forum LGD15-16 lutego 2010r to dni, w których  doszło do spotkania przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  Spotkanie miało miejsce w przepięknej scenerii nidzickiego zamku krzyżackiego, a odbyło się  w ramach III Forum LGD Warmii i Mazur. 

  Z ramienia LGD- Wysoczyzna Elbląska w debacie udział brali:
  Kierownik Biura- Bartłomiej Zięba oraz  Skarbnik Zarządu- Danuta, Bożena Wlazła.
  Celem rozmów z Samorządem było wypracowanie metod lepszej  współpracy, co doprowadzi do usprawnienia  działań  związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju.
  W drugim dniu Forum, jego uczestnicy wyjechali do położonej nieopodal Nidzicy-  wsi  Kamionka, gdzie zapoznali się m.in. z zasadami funkcjonowania   przedsiębiorstwa społecznego „Garncarska Wioska”.

   

  B. Zięba

 • Planowany termin naborów wniosków przesunięty...

  2010-02-13 20:03:41

  W związku ze zmianami  wprowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wymiany informacji pomiędzy LGD, a Samorządem Województwa w przedmiocie realizacji naborów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, złożony w  dniu 10.02.2010r wniosek przez LGD- Wysoczyzna Elbląska wyczekiwał będzie na uruchomienie procedury jego rozpatrzenia do pierwszego czwartku przyszłego miesiąca. W związku z powyższym nabór wniosków na działania: „Małe Projekty”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i Rozwój Wsi”, rozpocznie się po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd Województwa, nie wcześniej jednak niż 01.04.2010r.

  B. Zięba
 • Umowa na funkcjonowanie podpisana...

  2010-02-13 17:54:00

                                            

  podpisanie umowy na 2010r    W minioną środę 10 lutego  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Lokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska  podpisała  umowę na  funkcjonowanie LGD, nabywanie  umiejętności i aktywizację w 2010 roku. W wydarzeniu tym reprezentowały nas panie, Hanna Skrobotun- Prezes Zarządu oraz Danuta, Bożena Wlazła- Skarbnik.

   

  B.Zięba

  Przeczytaj więcej ...
 • Otwarcie świetlicy w Nowym Monasterzysku

  2010-02-13 16:16:13

  wystep_tacyjestesmy
  „Chcemy  podzielić się z Wami naszą radością i dumą ,że przywróciliśmy do życia naszą wiejską świetlicę, pragniemy także podziękować tym , którzy się do tego przyczynili…”
   
      Takimi właśnie słowami rozpoczęła Koncert  pt.  „Tacy jesteśmy 2010”  Przewodnicząca Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko, pani Marzena Dobies w dniu 6 lutego na oficjalnym otwarciu  świetlicy.
  Przeczytaj więcej ...
 • Baton za odblask...

  2010-02-01 17:21:40

  Baton za odblask…
  Takie właśnie hasło przyświeca nowej kampanii społecznej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonej przez straż gminną w Milejewie.
  Akcja „Baton za odblask” jest częścią powstałego z inicjatywy komendanta straży gminnej- Dariusza Poturała - programu ZEBRA i polega na nagradzaniu słodkim upominkiem napotkanych przez inspektorów straży osób, które posiadają przy sobie dowolny element odblaskowy.
  Kampania w głównej mierze jest adresowana do ludzi młodych, zwłaszcza uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, gdzie prowadzone były wcześniej zajęcia edukacyjne  związane z bezpieczeństwem na drogach oraz  ogłoszony w tym temacie konkurs plastyczny. 
  W tym momencie jest dobry czas na trzeci element „Zebry”, gdyż  właśnie teraz dzieci i młodzież odpoczywają na feriach zimowych, w związku z czym będzie można łatwo dokonać ewaluacji wcześniejszych etapów programu.
  Nie oznacza to jednak, końca akcji wraz z zakończeniem ferii, jak zapewnia pan Dariusz Poturała, działania będą prowadzone w dalszym ciągu i wzbogacane o coraz to ciekawsze pomysły. 
  LGD- Wysoczyzna Elbląska popiera w całej okazałości tego typu inicjatywę i przyłączając się do akcji przekazała opaski odblaskowe, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego obszaru.

   

  B. Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL