• Zasada Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w POKL

  2010-02-21 21:14:01

  kapitał LudzkiW dniu 3 marca  w godzinach od 9-16 w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy ul. Związku Jaszczurczego 17  odbędzie się bezpłatne szkolenie z zasady równości szans kobiet i mężczyzn w POKL.
   
  Przeczytaj więcej ...
 • Spotkanie z Marszałkiem...

  2010-02-21 20:10:07

  LeaderPo spotkaniu  reprezentantów Rady Organizacji Pozarządowych  z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które miało miejsce w dniu 8 lutego 2010r. w sprawie m.in. trudności wykorzystywania  dotacji  na „Małe Projekty” , przez niewielkie stowarzyszenia działające na terenach wiejskich, zrodziła się  inicjatywa wystosowania postulatu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę trybu finansowania projektów składanych przez organizacje pozarządowe do Lokalnych Grup Działania.

  Przeczytaj więcej ...
 • Konferencja...

  2010-02-16 23:03:13

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ich partnerów do udziału w konferencji regionalnej w ramach projektu „SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce”. 
  Przeczytaj więcej ...
 • III Forum LGD Warmii i Mazur

  2010-02-16 22:26:11

  II Forum LGD15-16 lutego 2010r to dni, w których  doszło do spotkania przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  Spotkanie miało miejsce w przepięknej scenerii nidzickiego zamku krzyżackiego, a odbyło się  w ramach III Forum LGD Warmii i Mazur. 

  Z ramienia LGD- Wysoczyzna Elbląska w debacie udział brali:
  Kierownik Biura- Bartłomiej Zięba oraz  Skarbnik Zarządu- Danuta, Bożena Wlazła.
  Celem rozmów z Samorządem było wypracowanie metod lepszej  współpracy, co doprowadzi do usprawnienia  działań  związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju.
  W drugim dniu Forum, jego uczestnicy wyjechali do położonej nieopodal Nidzicy-  wsi  Kamionka, gdzie zapoznali się m.in. z zasadami funkcjonowania   przedsiębiorstwa społecznego „Garncarska Wioska”.

   

  B. Zięba

 • Planowany termin naborów wniosków przesunięty...

  2010-02-13 20:03:41

  W związku ze zmianami  wprowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wymiany informacji pomiędzy LGD, a Samorządem Województwa w przedmiocie realizacji naborów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, złożony w  dniu 10.02.2010r wniosek przez LGD- Wysoczyzna Elbląska wyczekiwał będzie na uruchomienie procedury jego rozpatrzenia do pierwszego czwartku przyszłego miesiąca. W związku z powyższym nabór wniosków na działania: „Małe Projekty”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i Rozwój Wsi”, rozpocznie się po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd Województwa, nie wcześniej jednak niż 01.04.2010r.

  B. Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL