• Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych...

  2009-11-28 09:04:25

  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert  na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2010r., dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresach:

  Przeczytaj więcej ...
 • Nabór na stanowisko księgowego

  2009-11-27 20:04:22

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania- Wysoczyzna Elbląska z siedzibą w Milejewie przy ul. Szkolnej 4 ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy: Samodzielny Księgowy.
  Przeczytaj więcej ...
 • Porozumienie zawarte...

  2009-11-24 23:06:49

  Wczoraj (23.11.2009r) o godz. 11:30 w hotelu "GROMADA" w Elblągu, czternaście Lokalnych Grup Działania obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, w tym również

  LGD-Wysoczyzna Elbląska, zawarło "Porozumienie o Współpracy LGD Warmii i Mazur".

  Przeczytaj więcej ...
 • Małe Projekty - konsultacje

  2009-11-23 00:22:47

  W ubiegłym tygodniu zakończono cykl spotkań poświęconych przedstawieniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Wysoczyzna Elbląska na lata 2009-2015 oraz przeprowadzeniu instruktażu wypełniania i składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje w ramach "małych projektów".

   

   

  Biuro LGD- Wysoczyzna Elbląska (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)  w dalszym ciągu prowadzić będzie konsultacje w tym zakresie,

  (uzgodnień można dokonać pod nr tel. 55 231 12 52 )

   

  B. Zięba

 • II Forum LGD Warmii i Mazur

  2009-11-17 22:50:56

  W dniach 23-24 listopada 2009 roku w Elblągu odbędzie się II Forum LGD Warmii i Mazur, które w głównej mierze poświęcone zostanie szlakom rowerowym- jako produktom turystycznym naszego województwa. Ma stanowić element przygotowania do jesiennego Festiwalu LGD Warmii i Mazur, którego myślą przewodnią będą ćwiczenia terenowe - warsztaty tworzenia produktów turystycznych w oparciu o szlaki rowerowe.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL