• Wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń

  2010-06-15 08:13:18

  W związku z dniami wolnymi od pracy biura LGD- Wysoczyzna Elbląska wydłużony został termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w projekcie "PLECAK PEŁEN KULTURY POWIATU ELBLĄSKIEGO".

  Zgłoszenia przyjmowane będą do 21.06.2010r.

 • PLECAK PEŁEN KULTURY POWIATU ELBLĄSKIEGO

  2010-06-03 22:14:06

  Lokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska, przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu  Elbląskiego, rozpoczęła realizację działania na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim pod nazwą: „PLECAK  PEŁEN  KULTURY  POWIATU  ELBLĄSKIEGO”, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz promowanie własnego regionu.           
  Przeczytaj więcej ...
 • KONKURS- GODNI NAŚLADOWANIA

  2010-05-26 07:47:17

 • Listy rankingowe operacji wybranych do dofinansowania

  2010-05-20 23:39:17

  LeaderW związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i przeprowadzoną w dniu 17.05.2010r. przez Radę Programową LGD- Wysoczyzna Elbląska oceną zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, wybrane zostały do dofinansowania wnioski w zakresie działań:
  ” Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”.

   

   

  Listy rankingowe:

   

  "Małe projekty"

  "Odnowa i rozwój wsi"

  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

   

  wprowadził: zięba

 • CESARSKA MAJÓWKA 2010

  2010-05-12 15:46:19

  korowódKażdy, kto w najbliższą  sobotę (15.05.2010r) odwiedzi Kadyny, będzie mógł samodzielnie wybić cesarski dukat, obejrzeć pracę kowala, przejechać się cesarskim szlakiem oraz skosztować cesarskiej kuchni. 

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL