• Otwarty konkurs ofert - PO FIO

  2011-01-24 09:00:20

  FIO

   

  Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
  •organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze.
  •podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

  Przeczytaj więcej ...
 • Akcja Bezpieczne Ferie 2011

  2011-01-20 10:23:55

  pokaz policynyStraż Gminna w Milejewie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej w dniu 26 stycznia 2010 roku o godzinie 10.00 przeprowadzi działania profilaktyczno – wychowawcze dla wychowanków świetlic socjoterapeutycznych i świetlić wiejskich pod katem bezpieczeństwa w tym ze szczególnym uwzględnieniem na kontakty z bezpańskimi zwierzętami oraz zagrożeniem powodowanym przez środki psychoaktywne.

  Przeczytaj więcej ...
 • II Gminny Przegląd Jasełek

  2011-01-20 09:04:45

  jasełkaTradycją stał się przegląd jasełek i widowisk bożonarodzeniowych, który odbywa się w gminie Milejewo, zaraz  po okresie świątecznym. Tym razem impreza odbędzie się już jutro (tj. piątek 21.01.2011r) w Świetlicy Wiejskiej w Majewie o godz. 10:00, na którą  serdecznie wszystkich zapraszamy.

   

   

   

  wprowadził: administrator

   

 • Festiwal Rzeźby z Lodu Zalewu Wiślanego zakończony

  2011-01-18 09:03:13

  serce lodoweW minioną sobotę w Suchaczu, na przystani jachtowej Klubu Entuzjastów Żeglarstwa, odbył się Festiwal Rzeźby z Lodu Zalewu Wiślanego.
  Impreza miała na celu Promocję tego akwenu wodnego, nie tylko w okresie letnim, ale również w samym środku zimy.
  Dzięki licznie przybyłej grupie uczestników tej nietypowej imprezy i stworzeniu przez nich wspaniałych dzieł, organizatorzy utwierdzili się w przekonaniu, że był to strzał w dziesiątkę i w przyszłości należy kontynuować to przedsięwzięcie.

   

  zdjęcia z festiwalu można obejrzeć w zakładce GALERIA

   

   

  wprowadził: administrator

 • Odnowa i rozwój wsi- realizowane

  2011-01-13 09:00:52

  umowy OiRWW miniony wtorek (11.01.2011r) Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego, podpisał z beneficjentami kolejne umowy  na realizację zadań w z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Dofinansowanie z naszego terenu otrzymają:
  - Gmina Milejewo, na realizację operacji polegającej na budowie mini boiska do piłki nożnej i placu zabaw oraz traktu spacerowego z elementami ścieżki rowerowej w miejscowościach: Jagodnik i Zalesie.
  - Gmina Młynary, na remont świetlicy wiejskiej w Błudowie.
  Poziom dofinansowania wymienionych operacji wynosi 300.000,00pln
  Gminom Milejewo i Młynary gratulujemy, a pozostałych beneficjentów zapraszamy do składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach PROW 2007-2013  za pośrednictwem LGD- Wysoczyzna Elbląska.

  Wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL