• Komunikat

  2015-01-02 07:14:32

  W dniach 02.01.2015r oraz 05.01.2015r., biuro LGD będzie nieczynne.
 • Nowy Rok w Młynarach

  2014-12-30 17:11:35

  Nowy Rok 2015

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary oraz Ośrodek Kultury w Młynarach zapraszają mieszkańców na wspólne powitanie Nowego 2015 Roku. Początek zabawy, przy muzyce mechanicznej, w amfiteatrze o godz. 23:00. W programie: pokaz sztucznych ogni, szampan, życzenia noworoczne Burmistrza. Impreza potrwa do godz. 1:00

 • Otwarty konkurs ofert Starostwa Powiatowego w Elblągu

  2014-12-29 09:08:55

  Herb- Starostwo Powiatowe w ElbląguW zawiązku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert przez Zarząd Powiatu w Elblągu (nabór wniosków 07.01 – 06.02.2015 r.) dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu:

   

  1.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  2.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

  3.Turystyki i krajoznawstwa,

  4.Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

   

  informuję, że organizuję w dniu 14 stycznia 2015 r. godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Elblągu sala 402 spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych konkursem.

   

  Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną m.in. z warunkami konkursu ofert, sposobem wypełnienia wniosku aplikacyjnego, prowadzeniem dokumentacji, a szczególnie rozliczeniem zadań.

  Jednocześnie informuję, że dla zainteresowanych organizacji, w trakcie spotkania prowadzone będą konsultacje planowanych do złożenia w ramach konkursu projektów.

   

   

  Starosta Elbląski
  Maciej Romanowski

   

  wprowadził: administrator

 • Wesołych Świąt

  2014-12-22 11:18:27

  Wesołych Świąt
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaakceptowany przez Komisję Europejską

  2014-12-15 10:09:18

  flaga- UEW miniony piątek Komisja Europejska zaakceptowała polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzięki któremu na polską wieś trafi 8,6 mld euro z kasy UE. Polska jest jednym z trzech krajów, które jako pierwsze zakończyły negocjacje w tej sprawie.

  Jak powiedział sam Wicemarszałek Jacek Protas: "Dla naszego województwa, z najniższą w kraju gęstością zaludnienia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ma szczególną wagę. Już w ostatnich latach dzięki niemu mogliśmy przekazywać gminom pieniądze na budowę kanalizacji, remonty świetlic, tworzenie placów zabaw, boisk i realizację setek innych pomysłów. Nowy program pozwoli nam także dotować remonty lokalnych dróg!"

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL