• Konkurs nt. POLSKA WIEŚ- DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ

  2010-04-26 11:12:39

  Dnia 11 marca 2010 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła II edycję konkursu na prace dot. polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą ‘Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

  Przeczytaj więcej ...
 • Szkolenie nt. Budowy marki w turystyce

  2010-04-19 07:37:55

  CDR O/Kraków na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje trzydniowe szkolenie zatytułowane: "Budowa marki w turystyce wiejskiej".
  Szkolenie adresowane jest do lokalnych grup działania, które w swych strategiach zapisały rozwój turystyki na obszarach wiejskich objętych realizacją lokalnych strategii rozwoju. Szkolenia zostały zaplanowane w 4 grupach w następujących terminach i miejscach:
    5 - 7  maja 2010 r. - w CDR O/Kraków, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków,
  12 - 14 maja 2010 r. - w CDR O/Poznań, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań,
  19 - 21 maja 2010 r. - w CDR O/Radom, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  26 - 28 maja 2010 r. - w CDR w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05 -840 Brwinów.
   
  Koszty realizacji programu, zakwaterowania, wyżywienia i poczęstunku w przerwach w trakcie trwania warsztatów finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostających w dyspozycji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.


  Więcej informacji na stronie: http://www.cdr.gov.pl/krakow/

 • Wesołego Alleluja.

  2010-04-02 07:46:38

  wesolego allelujaZ okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy wszystkim mieszkańcom gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko radosnej nadziei, uśmiechu i wiary, na dziś i na jutro.
  Dni wspólnie spędzonych z kochającą rodziną, pełnych pokoju i zgody.
  Wesołego Alleluja!

   

  Zarząd  LGD- Wysoczyzna Elbląska

 • Warsztaty wypełniania wniosków....

  2010-03-18 21:07:06

       W związku z rozpoczynającym się (01.04.2010r) naborem wniosków  na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi- tzw. „Małe Projekty” , Zarząd LGD- Wysoczyzna Elbląska zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na warsztaty poświęcone aplikowaniu o środki finansowe na operacje związane z powyższymi działaniami.
  Terminy spotkań:
  26.03.2010r. godz. 14:00- Urząd Gminy Milejewo (sala narad)

  29.03.2010r. godz. 12:00- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Młynarach

  30.03.2010r. godz. 16:00- Sala remizy OSP w Tolmicku
  Zięba
 • Nabór wniosków...

  2010-03-17 21:54:11

  LeaderSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD- Wysoczyzna Elbląska  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania:
  1.    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (nabór nr LGD/413-TiRM/2010).
  2.    „Odnowa i rozwój wsi” (nabór nr LGD/413-OiRW/2010).
  3.    Oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi- tzw. Małe Projekty (nabór nr LGD/413-MP/2010)
  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL