• Konkurs na logo KSOW.TV

  2011-02-09 07:22:09

  ksowSekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na logo internetowego serwisu filmowego pn. „KSOW.TW”, poprzez który rozpowszechniane będą filmy edukacyjne mające na celu promocję dobrych praktyk Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a zwycięskie logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej KSOW.TV
  Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty. Mogą wziąć w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  Więcej informacji w regulaminie konkursu.

  regulamin konkursu KSOW.TV

   

  wprowadził: administrator

 • Fotografia cyfrowa- szkolenie

  2011-02-08 08:22:39

  fotoszkolenieCDR O/Kraków organizuje w dniach 23 -25.02.2011 r. szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania oraz społeczności lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich pt.  "Fotografia cyfrowa, realizacja i montaż materiałów filmowych".

  Przeczytaj więcej ...
 • Rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym- studia podyplomowe

  2011-01-31 09:05:17

  studia.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom reprezentantów miejscowej społeczności i osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, przygotował ofertę studiów podyplomowych ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY NA POZIOMIE LOKALNYM.

  Przeczytaj więcej ...
 • Równać Szanse 2011

  2011-01-27 09:24:56

  równać szanseTrwa dziesiąta edycja Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  „Równać Szanse 2011”. W konkursie o dotacje do 40.000 zł mogą ubiegać się organizacje z małych miejscowości (do 20 tysięcy mieszkańców), zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji.
  Działania realizowane w ramach projektu powinny służyć wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej (13-19 lat) z małych miejscowości. Konkurs składa się  z dwóch etapów. Wnioski w pierwszym etapie konkursu można składać do 22 lutego 2011 roku.
  Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie, dostęp do generatora wniosków oraz materiały promocyjne.
  Kontakt w przypadku pytań pod adresem rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: (022) 826 10 16.

 • Otwarty konkurs ofert - PO FIO

  2011-01-24 09:00:20

  FIO

   

  Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
  •organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze.
  •podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL