• I Przegląd Dorobku Kulturowego obszaru LGD- Wysoczyzna Elbląska

  2011-06-26 13:51:49

  Karszewianki Prezes  Lokalnej Grupy Działania zaprasza serdecznie  osoby, chcące w miłej atmosferze, spędzić piątkowe popołudnie w dniu 08.07.2011r  do odwiedzenia gospodarstwa agroturystycznego „VITALIS” w Zastawnie gm. Młynary, gdzie odbywać się będzie I Przegląd Dorobku Kulturowego obszaru LGD- Wysoczyzna Elbląska.

  Przeczytaj więcej ...
 • Nabór wniosków zakończony...

  2011-06-24 18:34:54

  LeaderZ przyjemnością informujemy, że w dniu 22.06.2011r zakończono nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” do którego przystąpiło ośmiu beneficjentów.  Złożonych zostało dziesięć wniosków na łączną kwotę: 171 358,54 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 54/100 groszy), co wyczerpało limit przeznaczonych środków finansowych w tym naborze, który wynosił 135 000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 
  W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynął jeden wniosek na kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100 groszy).
  Oceny wniosków pod kątem zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru dokona Rada Programowa, na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowano na najbliższy wtorek 28.06.2011r o godz. 16:00
    

   

   

  wprowadził: administrator

 • Festiwal Wsi Tematycznych

  2011-06-22 21:26:35

  Festiwal Wsi TematycznychCzerwcowy długi weekend może być okazją do poznania niezwykłych smaków, wyrobów i umiejętności, jakie gromadzą mieszkańcy małych miejscowości naszego regionu. Poznać je będzie można podczas Festiwalu Miejscowości Tematycznych Warmii i Mazur. Atrakcje Partnerstwa „Miejsca z Duszą” zaprezentowane zostaną w sobotę 25 czerwca 2011 na placu przy Wieży Wodnej we Fromborku. Początek o godz. 14:00.
  Przeczytaj więcej ...
 • Komunikat

  2011-06-21 21:23:22

  Szanowni Państwo

  Kierownik Biura Zarządu LGD- Wysoczyzna Elbląska przypomina, iż w dniu jutrzejszym (tj. 22.06.2011r) o godzinie 16:00 upływa termin składania wniosków o dofinansowanie operacji dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej’ oraz „małe projekty” w ramach osi 4 LEADER, będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • W poszukiwaniu kwiatu paproci...

  2011-06-15 10:44:01

   Gospodarstwo Agroturystyczne MILEJEWKO  oraz LGD- Wysoczyzna Elbląska zapraszają wszystkich mieszkańców naszego terenu do wzięcia udziału w niesamowicie ciekawej imprezie rodzinnej.
  Już 25 czerwca ruszamy tropem Majewskich rozbójników w poszukiwaniu legendarnego Kwiatu Paproci!!!

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL