• Konkurs Starostwa Powiatowego

  2010-01-13 22:19:42

  Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2010 r.:

  więcej informacji na www.powiat.elblag.pl

   

  B. Zięba

 • Konkurs PO FIO 2010

  2010-01-13 20:58:07

  Konkurs PO FIO 2010
  (Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2007-2013)
  Przeczytaj więcej ...
 • Wzór formularza odwołania od decyzji Rady Programowej

  2010-01-02 14:09:31

  Poniżej zamieszczony został wzór formularza odwołania od decyzji Rady Programowej LGD- Wysoczyzna Elbląska

  wzór odwołania od decyzji

  B. Zięba

 • Lista rankingowa ocenionych wniosków...

  2009-12-29 16:09:44

  Rada Programowa LGD- Wysoczyzna Elbląska w dniu 28 grudnia 2009r dokonała oceny wniosków złożonych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Lokalnymi kryteriami oceny merytorycznej.
  Przeczytaj więcej ...
 • Posiedzenie Rady Programowej

  2009-12-25 13:00:44

  W najbliższy poniedziałek 28.12.2009r o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy Milejewo odbędzie się posiedzenie Rady Programowej LGD- Wysoczyzna Elbląska, poświęcone ocenie wniosków o pomoc finansową w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

   

  B. Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL