• Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

  2017-03-13 14:59:51

  starostwo- zaproszenie
 • Wesołych Świąt

  2016-12-23 09:26:03

  kartka świąteczna

   

  Zdrowych, radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

  życzą: członkowie Zarządu oraz pracownicy biura LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

 • Listy wniosków, które wpłynęły w ramach zakończonych naborów

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  2016-11-25 16:35:40

  prow 2014-2020 nowy

   

  W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi  Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Biuro Zarządu LGD informuje, że załącznik dotyczy wszystkich wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioskodawca,(jeżeli go dotyczy) jest zobligowany sam dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym), zawierający informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.). Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod dostępnym linkiem:


  https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

   

  wprowadził: administrator

 • Spotkania informacyjno-szkoleniowe

  2016-11-02 14:47:59

  prow 2014-2020 nowy

   

  W związku z realizacją założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023 zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące problematyki inicjatywy LEDAER , będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędą się w dniach:


  •14.11.2016r. o godz. 12:00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Braniewie, przy ul. Moniuszki 22d,


  •16.11.2016r. o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Milejewie przy ul. Elbląskiej 47.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL