Galeria

seminarium Frombork-Kadyny
seminarium Frombork-Kadyny
rzeźby lodowe
rzeźby lodowe
III Forum LGD
III Forum LGD
25 lecie Koła Gospodyń Wiejskich
25 lecie Koła Gospodyń Wiejskich
I Przegląd Dorobku Kulturowego obszaru LGD- Wysoczyzna Elbląska
I Przegląd Dorobku Kulturowego obszaru LGD- Wysoczyzna Elbląska
Cesarska Majówka
Cesarska Majówka
Bory Tucholskie- wyjazd studyjny
Bory Tucholskie- wyjazd studyjny
PLECAK PEŁEN KULTURY POWIATU ELBLĄSKIEGO II
PLECAK PEŁEN KULTURY POWIATU ELBLĄSKIEGO II
Karszewo- szkolenie
Karszewo- szkolenie
IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków w Pogrodziu
IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków w Pogrodziu
II Przegląd Dorobku Kulturowego LGD- Wysoczyzna Elbląska
II Przegląd Dorobku Kulturowego LGD- Wysoczyzna Elbląska
III Przegląd Dorobku Kulturowego LGD
III Przegląd Dorobku Kulturowego LGD

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL