• Dożynki Gminne w Milejewie

  2014-09-04 11:43:44

  Dożynki Gminne Milejewo
 • Dożynki Gminne w Młynarach już w sobotę

  2014-09-04 11:04:43

  Dożynki Gminne Młynary
 • 10 Produktów Lokalnych Wysoczyzny Elbląskiej...

  2014-07-25 16:22:43

  produkt lokalny

  Produkt lokalny to wyrób lub usługa, które obejmują wiele dziedzin wytwórczości ludzkiej (żywność, rękodzieło, rzemiosło czy działalność artystyczną). Dodatkowo jest ściśle związany z danym regionem geograficznym. To wyrób lub usługa, z którymi utożsamiają się mieszkańcy danego obszaru, produkowany w sposób nie masowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Kwintesencją produktu lokalnego jest powszechność jego występowania na danym terenie, przy nikłej znajomości w innych regionach kraju. Produkt jest więc swojego rodzaju wyróżnikiem, elementem charakterystycznym dla wąskiego obszaru.

  Przeczytaj więcej ...
 • Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla...

  2014-07-24 15:47:39

  herb UMW ramach konkursu pt. „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla, miejsce w którym warto żyć..” Gmina Młynary podpisała umowy na dofinansowanie dwóch  inwestycji polegających na doposażeniu placu zabaw w  Kurowie Braniewskim  oraz  utworzeniu placu zabaw „Biedronka” w Karszewie. W konkursie aplikować mogły sołectwa uczestniczące w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Przeczytaj więcej ...
 • Nowe Wsie Tematyczne Wysoczyzny Elbląskiej

  2014-07-24 14:52:51

  ksow

  Na Wysoczyźnie Elbląskiej powstało pięć nowych „Wsi Tematycznych”:
  „Nowe Monasterzysko- Wioska dobrego czasu”, „Karszewo- Rajski Podwórzec”, "Sąpy- Babia Dolina", „Chojnowo- Wieś bez pośpiechu” oraz „Zalesie- Wioska smerfów”.
  Było to możliwe dzięki współrealizacji, z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedsięwzięcia pn.”Wieś Tematyczna- sposobem na rozwój obszarów wiejskich”, w ramach którego, oprócz szkoleń i zajęć warsztatowych, reprezentanci powyższych miejscowości uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do „Wioski Aniołów” oraz „Wioski Dzieci”, gdzie czynnie brali udział w zorganizowanych, przez gospodarzy wizyty, zajęciach animacyjnych.
  Rezultatem powyższego działania było podpisanie porozumienia o Partnerstwie „Wsi Tematycznych Wysoczyzny Elbląskiej”, w którym założono dalszy ich rozwój.

   

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL