• RÓWNAĆ SZANSE 2013 - REGIONALNY KONKURS GRANTOWY

  2013-09-23 10:38:02

  równać szansePolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

  O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

  Termin składania wniosków: 10 października 2013 r.

  Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

   

   

  wprowadził: administrator

 • Barwy Wolontariatu 2013

  2013-09-16 14:58:28

  barwy wolontariatu_logoRozpoczęła się tegoroczna edycja konkursu "Barwy Wolontariatu", którą przeprowadza Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu.
  Konkurs umożliwia pokazanie wielobarwności działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy angażują się, pomagając w codziennych przedsięwzięciach, nie tylko organizacjom pozarządowym, lecz również instytucjom publicznym, przedsiębiorstwom czy osobom prywatnym.


  Kandydatów do nagrody w konkursie mogą zgłaszać:
  - organizacje pozarządowe
  - grupy samopomocowe
  - instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego
  - osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy
  Jest na to czas do 20 października br.
  Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu

   

   

  wprowadził: administrator

 • Wielka biwa nad Zalewem Wiślanym.

  2013-09-02 11:23:16

  Już  14.09.2013r. o godz.19:30, na plaży w Suchaczu odbędzie się inscenizacja upamiętniająca  550 rocznicę zwycięskiej bitwy floty gdańskiej i elbląskiej nad krzyżakami.

  W wydarzeniu tym weźmie udział około sześćdziesięciu rycerzy, wspomaganych przez oddział artyleryjski, łuczników oraz maszyny oblężnicze.  Festyn rocznicowy rozpocznie się jednak dzień wcześniej   13.09.2013r. z główną atrakcją w postaci profesjonalnego turnieju walk rycerskich.

  Zatem zapraszamy do Suchacza!!!

   

  wprowadził: administrator

 • Dożynki Powiatowe w Milejewie

  2013-08-29 08:23:50

  Dożynki Powiatowe- Milejewo
 • Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego sposobem na wakacyjną nudę.

  2013-08-21 14:47:26

  PPKPE IVLokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska zna sposób na wakacyjną nudę wśród pozostających w domach dzieci  i młodzieży wiejskiej z gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko.
  Cztery lata temu zrodził się pomysł, aby ten czas spożytkować na twórczą pracę artystyczną i jednocześnie czerpać z tego dobrą zabawę. Tak powstał cykliczny program „Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego” , który jest wspaniałym narzędziem do rozszerzania wiedzy i umiejętności manualnych wśród uczestników zajęć warsztatowych. 

  Tegoroczne „plecaki” zapełniają się wspomnieniami pełnymi nowych doświadczeń, dobrej zabawy oraz satysfakcji z efektów artystycznych działań. Młodzież poznaje tajniki tradycyjnego zdobienia przedmiotów metodą serwetkową, na zajęciach florystycznych powstają piękne „drzewka szczęścia”, wśród najmłodszych uczestników zajęć powodzeniem cieszą się warsztaty kulinarne, podczas których dzieciaki same wygniatają i pieką chleb, robią żółty ser oraz wyrabiają masło.

  Drewno również okazało się wdzięcznym materiałem do pracy, czego efektem  są wspaniałe płaskorzeźby, natomiast dla bojących się ostrych narzędzi przygotowano warsztaty rzeźby w glinie, a na małych plecionkarzy czeka „papierowa wiklina”.
  Zajęcia te potrwają do końca wakacji i mamy nadzieję, że będą tematem wrześniowych opowieści, po powrocie do szkoły.

   

  Bartłomiej Zięba
  Kierownik Biura
  LGD- Wysoczyzna Elbląska

  Herb- Starostwo Powiatowe w ElbląguZadanie dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Elblągu w ramach wspierania wykonania zadania publicznego z zakresu działania na rzecz edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim.

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL