• Warsztaty wypełniania wniosków....

  2010-03-18 21:07:06

       W związku z rozpoczynającym się (01.04.2010r) naborem wniosków  na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi- tzw. „Małe Projekty” , Zarząd LGD- Wysoczyzna Elbląska zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na warsztaty poświęcone aplikowaniu o środki finansowe na operacje związane z powyższymi działaniami.
  Terminy spotkań:
  26.03.2010r. godz. 14:00- Urząd Gminy Milejewo (sala narad)

  29.03.2010r. godz. 12:00- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Młynarach

  30.03.2010r. godz. 16:00- Sala remizy OSP w Tolmicku
  Zięba
 • Nabór wniosków...

  2010-03-17 21:54:11

  LeaderSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD- Wysoczyzna Elbląska  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania:
  1.    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (nabór nr LGD/413-TiRM/2010).
  2.    „Odnowa i rozwój wsi” (nabór nr LGD/413-OiRW/2010).
  3.    Oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi- tzw. Małe Projekty (nabór nr LGD/413-MP/2010)
  Przeczytaj więcej ...
 • Spotkanie organizacji pozarządowych...

  2010-03-11 21:47:01

  logo nidaIX Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie k. Waplewa poświęcone edukacji najmłodszych.
  Przeczytaj więcej ...
 • Walne Zebranie Członków LGD- Wysoczyzna Elbląska

  2010-03-11 20:57:28

  W piątek 19.03.2010r o godz. 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Świętojańskiej 1 w Tolkmicku odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania- Wysoczyzna Elbląska.

  wprowadził: Zięba

 • Życzenia...

  2010-03-08 07:05:07

  Dzien KobietZ okazji Dnia Kobiet przekazujemy  wszystkim Paniom – mieszkankom gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko – najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej.
  Życzymy, aby zawsze pamiętano o Paniach, o Waszej codziennej pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych oraz nadawanym przez Was sensie życia.
  Życzymy, żeby szczęście towarzyszyło Paniom nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok, a uśmiech na stale gościł na Waszych twarzach.

   

   

   

  Wiceprezes Zarządu                                          Kierownik Biura Zarządu

    Jerzy Gajewski                                              Bartłomiej Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL