• PRZYJAZNA WIEŚ - Konkurs

  2010-08-11 15:26:08

  przyjazna wieś- logo

   

  KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

  OGŁASZA KONKURS

  „PRZYJAZNA WIEŚ”

  na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych


  Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na  adres: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

  Uwaga: W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
  do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

  Więcej informacji na stronie www.ksow.gov.pl


  Regulamin konkursu
  Formularz zgłoszeniowy
  Wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń do etapu regionalnego konkursu

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   

   

   

  wprowadził: administrator

 • Zaproszenie na Rowerowy Rajd Gwieździsty Śladami Mennolitów wokół jeziora Drużno

  2010-08-10 14:01:38

  rajd gwieździstyZaprzyjaźnione Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, w ramach osi 4 LEADER, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" PROW 2007-2013, zaprasza na Rowerowy Rajd Gwiaździsty Śladami Mennonitów wokół Jeziora Drużno, który odbędzie sie 12 września 2010 roku.
  Szczegółowe informacje na temat Rajdu dostępne są na stronie Stowarzyszenia www.kanal-elblaski-lgd.pl oraz pod numerem telefonu: 055 239 49 61

   

   

  wprowadził: administrator

 • Plecak Pełen Kultury coraz pełniejszy...

  2010-08-06 11:59:36

  warsztaty z rzeźby w glinieLokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska kontynuuje realizację projektu "Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego". Warsztaty rzeźbiarstwa w glinie, które odbywają się obecnie w Łęczu, Suchaczu, Hucie Żuławskiej i Pogrodziu, cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wykonanne prace, które bez przesady nazwać możemy małymi dziełami, zostaną utrwalone przez wypalanie w piecu ceramicznym, a następnie pomalowane przez swoich autorów.
  Kolejne warsztaty cyklu będą okazją do poznania jednej z technik graficznych - linorytu.

   

  Rafał Narnicki

   

   

  Projekt dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Elblągu  w ramach wsparcia wykonania  zadania publicznego z zakresu działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim.

  wprowadził: administrator

 • Apel o pomoc dla pogorzelców z Łęcza

  2010-08-06 11:01:22

  W związku z pożarem, który wybuchł 2 sierpnia 2010r w Łęczu (teren działania LGD), rodziny Państwa Bąków i Państwa Górskich straciły dach nad głową i dorobek całego życia.
  Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska pragnie zwrócić się do Członków stowarzyszenia oraz wszystkich chcących pomóc osób, o wsparcie poszkodowanych rodzin.
  Potrzebne są zarówno żywność o długim terminie przydatności do spożycia, odzież (szczególnie dla dzieci), środki czystości, jak i przybory szkolne. Mile widziana jest także pomoc w postaci materiałów i usług budowlanych oraz wynajmu sprzętu niezbędnego do uprzątnięcia terenu po pożarze.
  W sprawie pomocy pogorzelcom można kontaktować się z prezes Stowarzyszenia „Łęcze – Wieś   z Perspektywą” panią Anettą Magdziak-Gęsicką (Tel. 607 604 430,
  info@lecze.com.pl)
  Pomoc finansową dla poszkodowanych rodzin można przekazać także na konto Fundacji Elbląg (KRS 33301)
  www.fundacja.elblag.pl.
  Bank PeKaO S.A. 46 1240 1226 1111 0010 0478 1746 z dopiskiem: „Pogorzelcy z Łęcza".

   

  Więcej informacji o pożarze na stronie www.lecze.com.pl

   

   

  wprowadził: administrator

 • Budowa szlaków rowerowych...

  2010-08-04 09:59:13

  znakowanie szlakuLokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska, wraz z czterema  innymi LGD z województw: warmińsko- mazurskiego i pomorskiego, przystąpiła do umowy partnerskiej w sprawie projektu współpracy na rzecz wytyczenia szlaków rowerowych pn. „ SZLAK” .
  Obecne prace są na etapie przygotowywania dokumentacji do wniosku o przyznanie pomocy na realizację budowy szlaków rowerowych na terenie gmin: Milejewo oraz  Młynary.
  Trasy, które z pewnością uatrakcyjnią  ofertę turystyczną obszaru Wysoczyzny, będą łączyć się z istniejącymi już szlakami  w gminach Tolkmicko i Pasłęk. W celu promocji przedsięwzięcia planowane jest także wydanie katalogu bazy noclegowo-gastronomicznej.
  Gospodarstwa agroturystyczne oraz przedsiębiorców (branż: hotelarskiej, gastronomicznej itp.) zainteresowanych zamieszczeniem informacji na temat swojej działalności w przygotowywanej publikacji, prosimy o kontakt z biurem Lokalnej Grupy Działania – Wysoczyzna Elbląska.

  Rafał Narnicki

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL