• Rzeźby z lodu Zalewu Wiślanego

  2010-01-15 17:35:26

  rzeźba lodowa

  Robert Wojtusiak- Prezes stowarzyszenia "Klub Entuzjastów Żeglarstwa" w Suchaczu zaprasza do uczestnictwa w plenerowej imprezie "Rzeźby z lodu Zalewu Wiślanego". Rozpoczęcie imprezy w dniu 16.01.2010r na przystani w Suchaczu godz.11:00.

  więcej informacji pod adresem www.przystan-suchacz.pl 

   

  B. Zięba

   

 • Konkurs Starostwa Powiatowego

  2010-01-13 22:19:42

  Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2010 r.:

  więcej informacji na www.powiat.elblag.pl

   

  B. Zięba

 • Konkurs PO FIO 2010

  2010-01-13 20:58:07

  Konkurs PO FIO 2010
  (Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2007-2013)
  Przeczytaj więcej ...
 • Wzór formularza odwołania od decyzji Rady Programowej

  2010-01-02 14:09:31

  Poniżej zamieszczony został wzór formularza odwołania od decyzji Rady Programowej LGD- Wysoczyzna Elbląska

  wzór odwołania od decyzji

  B. Zięba

 • Lista rankingowa ocenionych wniosków...

  2009-12-29 16:09:44

  Rada Programowa LGD- Wysoczyzna Elbląska w dniu 28 grudnia 2009r dokonała oceny wniosków złożonych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Lokalnymi kryteriami oceny merytorycznej.
  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL