• PLECAK PEŁEN KULTURY POWIATU ELBLĄSKIEGO

  2010-06-03 22:14:06

  Lokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska, przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu  Elbląskiego, rozpoczęła realizację działania na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim pod nazwą: „PLECAK  PEŁEN  KULTURY  POWIATU  ELBLĄSKIEGO”, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz promowanie własnego regionu.           
  Przeczytaj więcej ...
 • KONKURS- GODNI NAŚLADOWANIA

  2010-05-26 07:47:17

 • Listy rankingowe operacji wybranych do dofinansowania

  2010-05-20 23:39:17

  LeaderW związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i przeprowadzoną w dniu 17.05.2010r. przez Radę Programową LGD- Wysoczyzna Elbląska oceną zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, wybrane zostały do dofinansowania wnioski w zakresie działań:
  ” Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”.

   

   

  Listy rankingowe:

   

  "Małe projekty"

  "Odnowa i rozwój wsi"

  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

   

  wprowadził: zięba

 • CESARSKA MAJÓWKA 2010

  2010-05-12 15:46:19

  korowódKażdy, kto w najbliższą  sobotę (15.05.2010r) odwiedzi Kadyny, będzie mógł samodzielnie wybić cesarski dukat, obejrzeć pracę kowala, przejechać się cesarskim szlakiem oraz skosztować cesarskiej kuchni. 

  Przeczytaj więcej ...
 • II Międzynarodowa Konferencja Mediów Obywatelskich

  2010-05-12 11:10:27

  Organizatorem konferencji jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Media obywatelskie narzędziem dialogu społecznego”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL