• Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Małe Projekty- kolejne spotkania

  2009-11-28 10:19:51

  W związku z dużym zainteresowaniem ogłoszonym konkursem na "Małe Projekty" Prezes Lokalnej Grupy Działania- Wysoczyzna Elbląska informuje, że w najbliższy poniedziałek (30.11.2009r.) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w  Pomorskiej Wsi (gm. Milejewo) odbędą się kolejne spotkania poświęcone: przedstawieniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD-Wysoczyzna Elbląska na lata 2009-2015 oraz przeprowadzeniu prezentacji nt. "Małych Projektów" i instruktażu wypełniania i składania wniosków o pomoc finansową na ich realizację.

  B. Zięba

 • Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych...

  2009-11-28 09:04:25

  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert  na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2010r., dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresach:

  Przeczytaj więcej ...
 • Nabór na stanowisko księgowego

  2009-11-27 20:04:22

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania- Wysoczyzna Elbląska z siedzibą w Milejewie przy ul. Szkolnej 4 ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy: Samodzielny Księgowy.
  Przeczytaj więcej ...
 • Porozumienie zawarte...

  2009-11-24 23:06:49

  Wczoraj (23.11.2009r) o godz. 11:30 w hotelu "GROMADA" w Elblągu, czternaście Lokalnych Grup Działania obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, w tym również

  LGD-Wysoczyzna Elbląska, zawarło "Porozumienie o Współpracy LGD Warmii i Mazur".

  Przeczytaj więcej ...
 • Małe Projekty - konsultacje

  2009-11-23 00:22:47

  W ubiegłym tygodniu zakończono cykl spotkań poświęconych przedstawieniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Wysoczyzna Elbląska na lata 2009-2015 oraz przeprowadzeniu instruktażu wypełniania i składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje w ramach "małych projektów".

   

   

  Biuro LGD- Wysoczyzna Elbląska (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)  w dalszym ciągu prowadzić będzie konsultacje w tym zakresie,

  (uzgodnień można dokonać pod nr tel. 55 231 12 52 )

   

  B. Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL