Gmina Pieniężno

Pieniężno położone jest na obszarze Wzniesień Górowskich, nad rzeką Wałszą, 70 km od Olsztyna.

Gmina Pieniężno
zajmuje powierzchnię 241 km kw.
Przeważajcy obszar gminy stanowią uprawy rolne i gospodarka leśna.W obszarze gminy znajduje się bardzo atrakcyjny krajobrazowo rezerwat przyrody "Dolina Rzeki Wałszy" (wcięty na głębokość 60 m malowniczym wąwozem). W Domu Misyjnym p.w. św. Wojciecha, w odległości 2 km od centrum miasta, w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów, mieści się jedyne w swoim rodzaju Muzeum Misyjno-Etnograficzne. Seminarium jest organizatorem cyklicznie odbywającego się Festiwalu Pieśni Misyjnej i Zaangażowanej.
 

Kultura
 
Festiwal Pieśni Misyjnej i Zaangażowanej
Muzeum Misyjno Etnograficzne w Pieniężnie.
 
Zabytki

Pieniężno
 założenie urbanistyczne Starego Miasta
 kościół par. p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła, XIV, 1895
 kościół szpitalny śś. Jakuba i Rocha, XVI, 1 poł. XVII
 wieża po kościele ewangelickim, 1844-1851,
 zamek kapituły, XIV-XIX,
pozostałości obwarowań miejskich, XIV,
ratusz, Rynek 3, XIV-XVIII, (dec. ruina)
 plebania, dziś dom mieszkalny, ul. Rynek 2,
młyn, później magazyn, ob. nieużytkowany, ul. Dworcowa 17, 1928
 
Kierpajny Wielkie
 zespół dworski z XVIII-XIX w.: dwór, park, wozownia, spichrz
 
Lechowo
 kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego z XIV-XX w.
 
Łajsy
 kościół filialny p.w. św. Mikołaja, XIV-XIX w.
 cmentarz przykościelny
 
Piotrowiec
 kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela z XIV w.,
cmentarz przykościelny,
 
Pluty
 kościół p.w. św. Wawrzyńca z XIV w.,
 cmentarz przykościelny,
 
Radziejewo
 kościół par. p.w. św. Antoniego Opata z XIV w.,
Ratusz Miejski z XIV w. w Pieniężnie
 
Muzea

Muzeum Misyjno-Etnograficzne
Pieniężno, Kolonia 19
tel. 055 242 91 00

Skansen Maszyn Rolniczych "Uchronić od zapomnienia"
Łajsy
tel. 055 243 61 10


 
 
Żródło: Informacja Turystyczna w Braniewie

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL