Gmina Frombork

Frombork jest niewielkim miasteczkiem turystycznym, o dużych walorach przyrodniczo - krajoznawczych, położonym na kilku wzgórzach u brzegu Zalewu Wiślanego. Zostało założone w XII wieku przez biskupa Henryka I Fleminga. Obecnie samo miasto liczy ok 2700 mieszkańców, a wraz z gminą ok 4010.

We Fromborku zanjduje się kompleks unikalnych w skali światowej zabytków na wzgórzu katedralnym oraz w obrębie miasta. Działał w nim wybitny astronom, lekarz i doktor prawa - Mikołaj Kopernik. Tu dokonał on swojego wielkiego odkrycia - "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię". We fromborskiej gotyckiej bazylice archikatedralnej znajduje się miejsce jego pochówku

W sezonie letnim od 15 maja do 15 września odbywa się z Fromborka żegluga statków i wodolotów turystycznych wycieczkowo po Zalewie Wiślanym i do Krynicy Morskiej.

We Fromborku znajduje się również otwarty basen (50x25 m2) oraz kompleks sportowy z kortami do tenisa.

Kultura:
 Festiwal Organowy,
Smyczkowe Warsztaty Muzyczne,
Przegląd Piosenki Żeglarskiej.
 
Zabytki

Na Wzgórzu Katedralnym:
 Katedra z XIV wieku, p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja
 Pałac Biskupi - obecnie się Muzeum Mikołaja Kopernika
 kustodia,kuria NMP, kapitularz, nowy wikariat
 Wieża Radziejowskiego (XVII w.) - z tarasem widokowym i ze znajdującymi się w jej wnętrzu Planetarium
 Wieża Mikołaja Kopernika - gabinet wielkiego uczonego
 mury obronne z basztami i bramami
 
W obrębie miasta:
 Wieża Wodna z XV wieku
 Kościół św. Mikołaja z XIV wieku, wraz z dzwonnica i ogrodzeniem, ul. Mickiewicza 11
 Muzeum Mikołaja Kopernika, tel. 055 243 72 18, strona http://www.frombork.art.pl/Pol01.htm
 kościół ewangelicki, ul. Elbląska
 zespół szpitala Świętego Ducha XIV - XX, ul. Stara 6-10,
 kanonia p.w. św. Ignacego z XVIII w., ul. Katedralna 11,
 kanonia p.w. św. Stanisława z XVII w., ul. Krasickiego 2,
 kanonia p.w. św. Michała z XVII i XIX, w. ul. Krasickiego 3,
 kanonia p.w. św. Piotra z XVII i XVIII w., ul. Krasickiego 4,
 kanonia p.w. św. Pawła z XVIII w., ul. Krasickiego 8,
 baszta Żeglarska z XV w., ul. Basztowa - Rybacka,
 kanał wodny z XV w.
 cmentarz kanoników z zachowanymi nagrobkami, rzeźbą "Ukrzyżowanie", ogrodzeniem i zielenią, ul. Sanatoryjna
 
Narusa
most drogowy na rz. Narusa, murowany, po 1880r.
 
Wierzno Wielkie
 kościół filialny p.w. Wszystkich Świętych z XIV, XVI-XIX w.
 cmentarz przykościelny
 kolekcja zabytków ruchomych Józefa Kuciaka - wcześniejsze uzgodnienie terminu z właścicielem tel. kom. 507 879 632.


 
Żródło: Informacja Turystyczna w Braniewie

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL