• PROWieści 2/2012

  2012-06-18 11:04:35

  minrolUprzejmie informujemy, że został wydany drugi numer elektronicznego miesięcznika PROWieści. Miesięcznik dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrolgov.pl) w katalogu PROGRAMY PROW 2007-2013 w zakładce PROWieści i podzakładce 2012 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich(www.ksow.gov.pl ), w zakładce PROWieści.
  Mamy nadzieję, że PROWieści służyć będą lepszemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizację Programu, a także pozwolą na dotarcie z aktualną informacją o jego realizacji do partnerów społeczno – gospodarczych i beneficjentów PROW 2007-2013.

  Redakcja PROWieści
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

   

  wprowadził: administrator

 • Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

  2012-06-05 07:58:52

  W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd LGD- Wysoczyzna Elbląska zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która będzie wyznaczała kierunki zmian, jakie według Państwa należy obrać dla prawidłowego rozwoju naszego obszaru.
  Ankietę należy wypełnić i przesłać  do 15.06.2012r., za pomocą tradycyjnej poczty na adres LGD- Wysoczyzna Elbląska, ul Szkolna 4, 82-316 Milejewo lub elektroniczną pocztą e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl

  ANKIETA

  wprowadził: administrator

 • Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013

  2012-06-04 10:04:48

  herb UMSzanowni Państwo, Organizacje Pozarządowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  W związku z przystąpieniem do opracowania Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013, uprzejmie informuję o możliwości przesyłania własnych propozycji do programu współpracy na rok 2013. Zostaną one rozpatrzone przez grupy robocze powołane w ramach poszczególnych priorytetów.
  Własne propozycje można przesyłać na załączonym formularzu na adres Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego: op@warmia.mazury.pl lub bezpośrednio do Departamentu odpowiadającego za realizację proponowanych zadań z zakresu danego priorytetu – do 15 czerwca 2012 r.
  Jednocześnie uprzejmie informuję, że aktualny program współpracy na rok 2012 jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakładce „Organizacje pozarządowe” – „Program Współpracy”.
  Zapraszam do współpracy.
   
  Joanna Glezman
  Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

  formularz

 • Warmińsko-Mazurskie. Godni Naśladowania 2012

  2012-05-24 15:49:57

  Godni naśladowaniaRada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza IX edycję konkursu "Godni Naśladowania" pod patronatem Marszałka Województwa Jacka Protasa. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca.

  Przeczytaj więcej ...
 • CESARSKA MAJÓWKA 2012

  2012-05-22 07:36:13

  cesarska_majowkaJuż po raz czwarty w Kadynach w dn. 26 maja 2012 na hipodromie odbędzie się cykliczne wydarzenie pod nazwą „Cesarska Majówka”. Już teraz zapraszamy do udziału w tej niezwykłej imprezie.
  Wydarzenie rozpocznie się tradycyjnym korowodem w strojach z epoki XIX wieku z udziałem pary cesarskiej, wyremontowaną w ostatnim roku deptakową ulicą w Kadynach. Korowód poprowadzi barwna orkiestra ze szkoły w Kwidzynie. Następnie rozpocznie się część rekreacyjno-sportowa, gdzie nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych. Rozstrzygnięty zostanie również konkurs na najciekawszy strój z epoki XIX wieku.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL