• Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

  2010-02-21 21:55:45

  fundusze unijneW dniu 24.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Milejewo odbędzie się dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat funduszy unijnych zapraszamy w godzinach 11:00 – 15:00.
  Adres siedziby:
  Urząd Gminy
  Ul. Elbląska 47
  82-316 Milejewo
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 089 521 96 60.
   
  Zięba
 • Zasada Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w POKL

  2010-02-21 21:14:01

  kapitał LudzkiW dniu 3 marca  w godzinach od 9-16 w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy ul. Związku Jaszczurczego 17  odbędzie się bezpłatne szkolenie z zasady równości szans kobiet i mężczyzn w POKL.
   
  Przeczytaj więcej ...
 • Spotkanie z Marszałkiem...

  2010-02-21 20:10:07

  LeaderPo spotkaniu  reprezentantów Rady Organizacji Pozarządowych  z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które miało miejsce w dniu 8 lutego 2010r. w sprawie m.in. trudności wykorzystywania  dotacji  na „Małe Projekty” , przez niewielkie stowarzyszenia działające na terenach wiejskich, zrodziła się  inicjatywa wystosowania postulatu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę trybu finansowania projektów składanych przez organizacje pozarządowe do Lokalnych Grup Działania.

  Przeczytaj więcej ...
 • Konferencja...

  2010-02-16 23:03:13

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ich partnerów do udziału w konferencji regionalnej w ramach projektu „SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce”. 
  Przeczytaj więcej ...
 • III Forum LGD Warmii i Mazur

  2010-02-16 22:26:11

  II Forum LGD15-16 lutego 2010r to dni, w których  doszło do spotkania przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  Spotkanie miało miejsce w przepięknej scenerii nidzickiego zamku krzyżackiego, a odbyło się  w ramach III Forum LGD Warmii i Mazur. 

  Z ramienia LGD- Wysoczyzna Elbląska w debacie udział brali:
  Kierownik Biura- Bartłomiej Zięba oraz  Skarbnik Zarządu- Danuta, Bożena Wlazła.
  Celem rozmów z Samorządem było wypracowanie metod lepszej  współpracy, co doprowadzi do usprawnienia  działań  związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju.
  W drugim dniu Forum, jego uczestnicy wyjechali do położonej nieopodal Nidzicy-  wsi  Kamionka, gdzie zapoznali się m.in. z zasadami funkcjonowania   przedsiębiorstwa społecznego „Garncarska Wioska”.

   

  B. Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL