• Projekt Współpracy - PATRZ

  2019-06-04 15:31:45

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Z przyjemnością informujemy, że nasza Lokalna Grupa Działania rozpoczęła realizację projektu współpracy z LGD „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, mającym na celu zwiększenie zainteresowania aktywną turystyką oraz promocję terenu partnerskich lokalnych grup działania w trzech obszarach: przyrodniczym, kulturowym i historycznym.

   

  W związku z powyższym już w lipcu będziemy gospodarzami trzydniowej wizyty studyjnej przedstawicieli partnerskiej LGD (ok. 35 osób), prezentując im nasze bogate walory obszarowe, a następnie w ramach sierpniowej rewizyty grupa lokalnych liderów z naszego terenu (ok.35 osób) aktywnie zapozna się ofertą turystyczną Krainy Drwęcy i Pasłęki.

   

  Po zawiązaniu partnerskich relacji mieszkańców obu obszarów zorganizowany zostanie „Jarmark Produktów Regionalnych” w Morągu, podczas którego przedstawiciele wszystkich sektorów, w tym: JST, lokalni producenci, zespoły folklorystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich organizacje pozarządowe itp.,  będą mieli okazję do zaprezentowania swojej oferty adresowanej do potencjalnych turystów.

   

  Zwieńczeniem realizacji projektu będzie opracowanie i wydanie materiałów promujących obszar Północnej Warmii, Wysoczyzny Elbląskiej oraz Krainę Drwęcy i Pasłęki.

   

  Tak więc Biuro Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zachęca do współpracy przy realizacji projektu.

   

  wprowadził: administrator

 • Działania aktywizacyjne na obszarze LGD

  2019-06-04 15:23:50

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” podejmując zadania z zakresu lokalnej aktywizacji, które przyczynią się do realizacji określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju wskaźników, tym samym osiągają założone cele strategiczne, zachęca partnerów wszystkich sektorów do współpracy na rzecz sprawnego wdrażania założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  W powyższym zakresie można się kontaktować z Biurem Zarządu we Fromborku telefonicznie pod nr 55 231 12 52 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:
  lgdpartnerstwo@o2.pl

   

  wprowadził: administrator

 • Nabór na wolne stanowisko pracy

  2019-05-31 08:59:16

  oferta pracy

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” ul. Braniewska 11,  14-530 Frombork ogłasza nabór na stanowisko specjalista d.s. administracyjno-biurowych.


  1.Cel istnienia stanowiska pracy
  Prowadzenie Biura Zarządu

  2.Wymagania  niezbędne
  a) Wykształcenie minimum średnie;
  b) Co najmniej 5- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
  c) Obsługa urządzeń biurowych;
  d) Obsługa komputera i aplikacji biurowych;
  e) Znajomość zagadnień PROW 2014-2020;
  f) Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023;

  3.Wymagania preferowane (pożądane)
  a) Doświadczenie w aplikowaniu i rozliczaniu środków unijnych i krajowych;
  b) Znajomość ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;
  c) Umiejętność śledzenia zmian w przepisach prawnych;
  d) Dobra organizacja pracy;
  e) Sumienność, rzetelność, samodzielność i odpowiedzialność przy wykonywaniu powierzonych zadań;
  f) Dyspozycyjność;
  g) Komunikatywność;
  h) Wysoka kultura osobista;
  i) Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub rosyjski);
  j) Prawo jazdy kat. B

  Przeczytaj więcej ...
 • Warmia Miodem Stoi...

  2019-05-29 09:15:13

  Warmia miodem stoi

   

  W dniu 11 maja 2019 na terenie wsi Lechowo odbył się festiwal rodzinny organizowany z udziałem władz gminy Pieniężno. Podczas tego wydarzenia poza obchodami 70-lecia OSP w Lechowie, duży nacisk położono na promocję marki turystycznej LGD "Warmia miodem stoi".

  Kontakt z żywą naturą jest największą atrakcją naszego regionu i dlatego na tym skupiła się akcja promocyjna. Stoisko marki turystycznej LGD cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a uwagę w szczególności najmłodszych uczestników festiwalu przykuwał żywy ul, będący elementem wystroju stoiska.

  Przeczytaj więcej ...
 • Północna Warmia miodem stoi...

  2019-05-07 09:56:59

  Miody LGD

   

  Północna Warmia miodem stoi...

  Zapraszamy w imieniu organizatora do Lechowa gm. Pieniężno, na promocję marki turystycznej LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL